Raamatupidamise Toimkonna juhendite RTJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (muudetud 2009) kinnitamine
Raamatupidamise Toimkonna 31. detsembri 2008. a otsus nr 1 (+lisa!
)

Alates 2013. aastast ei ole enam sellist vara kategooriat nagu „Müügiootel vara“. Uues RTJ 13 kasutatakse siiski seda kategooriat varade ümberhindamise näites likvideerimisbilansi koostamisel. Kuidas tuleb õigesti varade ümberhindamise raamatupidamiskannet koostada?

Kas ma sain õigesti aru, et kirje „Müügiootel vara“ kehtib edasi likvideerimis- ja lõpparuande puhul ka 2013. aastal?

Vastab Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance:

«IFRS sinu taskus» 2011. aasta versioon Deloitte on avaldanud oma iga-aastase rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite juhendi värske versiooni «IFRS In Your Pocket 2011».
Aruande vormidele kohalduvad järgmised reeglid.