Alates detsembrikuust saab telefoninumbrit numbriliikuvuse teel ühe teenusepakkuja võrgust teise võrku teisaldada kõige kiiremini senise seitsme tööpäeva asemel nelja tööpäeva jooksul.
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna senise 15 talituse asemel jätkub uuest aastast töö maakonnapõhiselt seitsmes piirkonnas.
Tänavu kasvas e-residentide arv rohkem kui 12 000 võrra, mida on pea sama palju kui sündis aasta jooksul Eestisse lapsi.
Ehkki e-arved toovad ettevõtjale majanduslikku kasu, pidurdab nende kasutuselevõttu madal teadlikkus ning vähene motivatsioon, selgub konsultatsioonifirma Ernst & Young läbi viidud uuringust. Samas eelistaksid paljud ettevõtjad vastu võtta just e-arveid. Üks võimalusi olukorda parandada oleks teavitada ostjaid kehtivast õigusest nõuda müüjalt müügiarve väljastamist e-arvena. Teadlikkuse tõstmiseks on riik järgmiseks aastaks ettevõtjatele koolitusi kavandamas.
Teisipäev, 28 Detsember 2021 12:54

Kehtiva töölepingu seaduse kaitseks
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 28 Detsember 2021 12:54

Töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009 ning sellest ajast on seaduses tehtud mitmesuguseid muudatusi. Sellele vaatamata kostab ikka ja jälle nurinat, et seadus ei ole piisavalt paindlik ja takistab mõistlike kokkulepete sõlmimist või on loonud suisa takistusi, mis paneb pooled valima töölepingu asemel muu võlaõigusliku kokkuleppe, eelkõige töövõtu- või käsunduslepingu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.