Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas korralduse, mille eesmärk on senisest rohkem kaitsta inimesi hooldekodudes COVID-19 viirusesse nakatumise eest. Ööpäevaringsel erihooldusteenusel ja üldhooldusteenusel viibivatel inimestel keelatakse lahkuda hoolekandeasutuse territooriumilt kuni eriolukorra lõppemiseni. Korraldus jõustus allkirjastamisel.
Euroopa Komisjon otsustas täna vabastada tolli- ja käibemaksust meditsiiniseadmete impordi kolmandatest riikidest. 
Eile avaldasime töötukassa vastused rup.ee täpsustavatele küsimustele töötasu hüvitise taotlemise ja ettevõtete kohta, kellel on võimalik hüvitist saada. Lugeja saatis vastukajana oma loo.

Kuna ühe eriolukorra erakorralise meetmena on tutvustatud töötasu hüvitist, kuid signaalid selle kohta on olnud umbmäärased ja segased, tunnevad paljud lugejad huvi selle vastu, millisel ettevõttel on nimetatud hüvitist reaalselt võimalik saada. Esitasime Töötukassale täpsustavaid küsimusi. Vastus tuli kiiresti, ent selgust sellest ei saanud.

Eriolukorra juht Jüri Ratas allkirjastas täna Saaremaa ja Muhu valla eriolukorda täiendava korralduse, mille järgi peab pühapäevast oma uksed sulgema suurem osa kauplustest ja lähikontaktiga teenindusasutustest. Alates esmaspäevast hakkavad kehtima oluliselt rangemad liikumispiirangud. Eriolukorra juht kutsub tööandjaid üles võimaldama töötajatele maksimaalselt kaugtööd.