biin&biin-188.png

Advokaadibüroo Biin ja Biin on asutatud 2014. aastal vandeadvokaat Leino Biini ja vandeadvokaat Alan Biini poolt eesmärgiga pakkuda klientidele eraõiguse ja haldusõiguse valdkonnas kvaliteetset ning kliendi huve parimal viisil esindavat õigusabi.

loe edasi...

Eestis on paljudes omavalitsustes kujunenud probleemiks olukord, kus uuselamurajooni arendaja on pankrotistunud, pankrotivara hulgast on teed omandanud mõni kolmas isik ja elanike ning teeomaniku vahel on tekkinud konflikt tee kasutamise tingimuste üle.

Asjaõigusseaduse § 156 lg 1 järgi on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse maaomanike kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus.

Jaanuari lõpus ilmusid uudisteportaalides artiklid, mille pealkirjadest võis aru saada, nagu tohiksid tööandjad lugeda töötajate erakirju. Viidati seejuures Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusele Barbulescu vs Rumeenia.

01.01.2016 jõustub Vabariigi Valitsuse 18.12.2015. a määrus nr 139, millega kehtestatakse töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot kuus.
Kolmapäev, 16 Detsember 2015 10:07

Kaasomand ja täitemenetlus
Biin ja Biin (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Kolmapäev, 16 Detsember 2015 10:07

Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes