biin&biin-188.png

Advokaadibüroo Biin ja Biin on asutatud 2014. aastal vandeadvokaat Leino Biini ja vandeadvokaat Alan Biini poolt eesmärgiga pakkuda klientidele eraõiguse ja haldusõiguse valdkonnas kvaliteetset ning kliendi huve parimal viisil esindavat õigusabi.

loe edasi...

Artiklis käsitletakse korteriomandi juhtumit, kus müüja avaldas kuulutuses infot majas toimiva korteriühistu ning korteris vahetatud elektrijuhtmestiku kohta. Tüüpilised müügikuulutustes avaldataud laused, mida iga kuulutuste lugeja võib pea igas teises kuulutuses näha.

Tallinna parkimiskorraldajad on juba aastaid teisaldanud eraparklatest sõidukeid, mille parkimise eest ei ole tasutud. Paljude arvates on see õiglane, kuid sama palju leidub ka neid, kes parkimiskorraldajate tegevust õigeks ei pea. Käesolevas artiklis annangi omapoolse hinnangu küsimusele, kas sõiduki teisaldamine eraparklast on õigustatud ning kas sõidukit tohib üldsegi parkimise eest tasumata jätmisel teisaldada.

Korteriomanik on kohustatud maksma korteriühistule korteriomandi majandamiskulusid ja muid makseid. Juhul kui korteriomanik seda kohustust nõuetekohaselt ei täida pöörduvad ühistud korteriomaniku vastu võlanõudega kohtusse. Mis saab aga siis kui võlgnikust korteriomanik korteri võõrandab või võlgniku korteri müüb kohtutäitur täitemenetluse korras?

Eelnevas parkimistrahve puudutavas artiklis tõin välja, et parkla omanikul on parkimistasu maksma kohustatud isikut äärmiselt keeruline kindlaks teha ja sellest lähtuvalt on ka leppetrahvi välja nõudmine kohustatud isikult raskendatud. Praktikas on paljud eraparklad lahendanud antud probleemi sellega, et on võlgnevusega sõiduki lihtsalt parklast teisaldanud ja keeldunud sõidukit tagastamast enne, kui sõiduki omanik on parkmistrahvid (sageli koos lisatasudega) tasunud. Autori arvates on selline sõiduki teisaldamine ebaseaduslik ja põhjendamatu.

Teisipäev, 03 Veebruar 2015 15:39

Korteri võõrandamise nõude esitamine
Biin ja Biin (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 03 Veebruar 2015 15:39

Praktikas on tõusetunud küsimus, kuidas toimub korteriomanikule nõude esitamine, et ta temale kuuluva korteriomandi võõrandaks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes