Eesti Panga presidendi 22.12.2014 määrus nr 18
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014034

Jõustumise kp: 31.12.2014
Avaldamismärge: RT I, 23.12.2014, 34

Vastu võetud 03.12.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122014002

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 23.12.2014, 2

Seoses lähenevate jõulude ja aastavahetusega on pürotehnilisi tooteid müüvad ettevõtted asunud hoogsalt oma tooteid reklaamima. Pürotehnilise toote reklaamile kehtivad aga ranged piirangud.

Tuleva aasta algusest jõustuvad mitmed kultuurivaldkonda reguleerivad seadusemuudatused, mis puudutavad näiteks loominguliste töötajate töölepinguid, loomeliitude üle arvestuse pidamist ja ka kunstiteoste tellimise korda.

Teisipäev, 23 Detsember 2014 09:37

32% Läti elanikest peab maksukoormust liiga kõrgeks
Andra (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 23 Detsember 2014 09:37

32% Läti elanikest peab maksukoormust liiga suureks ja 64% peab seda mõõdukaks, selgub rahandusministeeriumi ja maksuameti korraldatud küsitlusest.