Teisipäev, 30 Detsember 2014 10:33

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus
Andra (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 30 Detsember 2014 10:33

Vastu võetud 18.12.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014005

Jõustumise kp: 31.12.2014
Avaldamismärge: RT I, 30.12.2014, 5

Vastu võetud 18.12.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014004

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 30.12.2014, 4

Teisipäev, 30 Detsember 2014 09:28

Kehtestati riigilõivuseadus
Andra (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Teisipäev, 30 Detsember 2014 09:28

Vastu võetud 10.12.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 30.12.2014, 1

USA majandus on tagasi maailmamajanduse veduri rollis ja valmis andma suurimat panust 2015. aasta maailmamajanduse kasvu.

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sullingu sõnul ei ole teadus- ja arendustegevusest kasu, kui globaalsed turud toodete vastu huvi ei tunne; tootearenduse ühele aspektile keskendumise asemel peaksid ettevõtted tegelema tootearendusega tervikuna.