20.05.2019 Esmaspäev

Viis küsimust garantiieraldise kohta

 Kerli Tolk, auditi osakonna vanemkonsultant
Kerli Tolk, auditi osakonna vanemkonsultant Ernst & Young Baltic
Eraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.

Eraldisi eristab muudest kohustistest asjaolu, et nende realiseerimise aeg või summa ei ole täpselt teada.

Tavaliselt on kohustiste kajastamisel aluseks võetav summa fikseeritud arvel, lepingus või mõnel muul algdokumendil ning puudub vajadus raamatupidamishinnangute rakendamiseks.

Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse kas juhtkonna või teiste ekspertide hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Kuna eraldiste mõõtmine tugineb hinnangutel, mis ei pruugi alati täpseiks osutuda, on oluline nende kajastamine ja avalikustamine aruannetes muudest kohustistest eraldi.

Garantiieraldise arvestust käsitlevad Eestis Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 8 «Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad » (edaspidi – RTJ 8 ) punktid 24–25, mille koha

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes