860x100 kriisi paasterongad
18.03.2020 Kolmapäev

Viis küsimust garantiieraldise kohta

Kerli Tolk, auditi osakonna vanemkonsultant, Ernst & Young Baltic
Kerli Tolk, auditi osakonna vanemkonsultant, Ernst & Young Baltic Foto: Erakogu

Eraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.

Eraldisi eristab muudest kohustistest asjaolu, et nende realiseerimise aeg või summa ei ole täpselt teada.

Tavaliselt on kohustiste kajastamisel aluseks võetav summa fikseeritud arvel, lepingus või mõnel muul algdokumendil ning puudub vajadus raamatupidamishinnangute rakendamiseks.

Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse kas juhtkonna või teiste ekspertide hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Kuna eraldiste mõõtmine tugineb hinnangutel, mis ei pruugi alati täpseiks osutuda, on oluline nende kajastamine ja avalikustamine aruannetes muudest kohustistest eraldi.

Garantiieraldise arvestust käsitlevad Eestis Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 8 «Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad » (edaspidi – RTJ 8 ) punktid 24–25, mille kohaselt o

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes