Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

03.12.2019 Teisipäev

Uue rendiarvestuse standardi rakendamise eripärad

Mariel Akkermann, vandeaudiitor, Deloitte Audit Eesti
Mariel Akkermann, vandeaudiitor, Deloitte Audit Eesti erakogu
Mida peab rentnik silmas pidama kasutusrentide kajastamisel IFRS 16 põhimõtete kohaselt.

Ettevõtetele, kes koostavad raamatupidamise aastaaruande (edaspidi aruanne) kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (edaspidi IFRS), muutus alates 01.01.2019 algavatele majandusaastatele kohustuslikuks uue standardi ─ IFRS 16 „Rendiarvestus“ ─ rakendamine, mis muutis oluliselt rendiarvestust just rentniku vaatevinklist olukorras, kus tegemist on kasutusrendiga. IFRS 16 asendas standardi IAS 17 „Rendid“ ja tõlgenduse IFRIC 4 „Kindlakstegemine, kas kokkulepe hõlmab renti“.

Eesti finantsaruandluse standard ja IFRS 16

Tasub tähele panna, et teatud IFRS 16 põhimõtete rakendamine on lubatud ka Eesti finantsaruandluse standardiga (edaspidi EFS) ja seda reguleerib täpsemalt Raamatupidamise Toimkonna juhend RTJ 9 „Rendiarvestus“ (edaspidi RTJ 9), mis omakorda

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes