Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

09.10.2019 Kolmapäev

Töötamine kodukontoris – kes tagab ohutuse?

Keijo Lindeberg, vandeadvokaat, juhtivpartner ja Evelina Šegai, jurist, Advokaadibüroo LINDEBERG
Keijo Lindeberg, vandeadvokaat, juhtivpartner ja Evelina Šegai, jurist, Advokaadibüroo LINDEBERG erakogu
Oma elukohas töötava isiku tegevuse üle puudub tööandjal täielik kontroll, seetõttu sõltub vastutuse jaotus suuresti töötaja enda käitumisest.

Ilmselt on iga töötaja teadlik tööandja kohustusest tagada tema jaoks töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused. Samuti sellest, et töötaja ise on kohustatud täitma tööandja korraldusi ja hoiduma tegudest, mis kahjustavad tema või teiste isikute elu ja tervist. Eeltoodu on töölepinguseaduses sätestatud üldiste tingimustena. Konkreetsemalt reguleerimata on aga olukord, kus töötajad täidavad töökohustusi väljaspool tööruume kaugtööna. Kus paikneb sellistes olukordades vastutuse piir? Kas tööandja vabaneb töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kohustusest?

Ühine eesmärk

Tänapäeval on üha rohkem levinud kodukontori kontseptsioon, mille puhul tööandja ja töötaja kokkuleppe kohaselt täidab töötaja oma kohustusi enda elukohas. Kui tö

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes