08.04.2022 Reede

Venemaa ja Valgevene kodanikud ei saa enam uusi viisasid Eestisse

Valitsus kiitis eile heaks sanktsiooni, millega piiratakse Venemaa ja Valgevene kodanike võimalusi Eestis töötada või tegeleda ettevõtlusega ja peatab vastavate viisade ja elamislubade väljastamise.

Kristian Jaani, siseminister
Kristian Jaani, siseminister Foto: valitsus.ee

Siseminister Kristian Jaani märkis, et sanktsioon on täiendav samm vältimaks vastuolu, kus rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonidega piiratakse küll Venemaa ja Valgevene majandust ja investeeringuid, kuid samas antakse nende riikide kodanikele elamislube Eestis äriajamiseks ja töötamiseks.

Meil tuleb otsustavalt piirata nende kahe riigi kodanike võimalusi Eestisse saabumiseks ja elama asumiseks,

sõnas Jaani valitsuse pressiesindaja teatel.

Olemasolevaid elamislube ja Eestis viibimise ning töötamise aluseid riik kehtetuks ei tunnista ja nende olemasolul saab inimene vastavalt seadusele taotleda ka nende pikendamist või Eestis viibimise aluse muutmist.

Nii saab töötamiseks juba antud elamisloa alusel Venemaa või Valgevene kodanik taotleda korduvat elamisluba, et töötada teise tööandja juures. Kui seaduses sätestatud tingimused täidetud ei ole või inimene on rikkunud Eesti seadusi, kaotab ta Eestis viibimise õiguse. Näiteks tunnistatakse elamisluba kehtetuks, kui inimene on õhutanud rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist või vägivalda või on sooritanud kuriteo.

Eestisse saab jätkuvalt reisida pererände raames või humaansetel kaalutlustel.