Rahandusministeerium on 19.04 seisuga täiendanud juhiseid Vene Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi ettevõtjate riigihangetel osalemise piiramise võimalustest.

Valitsus kiitis eile heaks sanktsiooni, millega piiratakse Venemaa ja Valgevene kodanike võimalusi Eestis töötada või tegeleda ettevõtlusega ja peatab vastavate viisade ja elamislubade väljastamise.

Rahandusministeerium andis välja juhise, kuidas saab kehtiva seaduse raames välistada riigihangetes Venemaa ja Valgevene ettevõtjad ning seal toodetud kaubad.

Valitsus tegi seoses Venemaa ja Valgevene sõjalise rünnakuga Ukraina vastu otsuse, millega keelab liituda Venemaa või Valgevene relvajõudude või relvastatud üksustega, osutada neile sõjalist või mittesõjalist kaasabi või muul viisil nende tegevustes osaleda.

Prisma Peremarket lõpetab Vene ja Valgevene päritolu kaupade tellimise, et anda edasi oma toetussõnum Ukrainale.