02.09.2021 Neljapäev

Valitsusse jõuab tarbijakaitseseadust tehnoloogiaga ajakohastav eelnõu

Valitsuses tuleb tänasel istungil arutlusele eelnõu, mille eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja kindlustunnet veebi teel tehingute tegemisel ja ajakohastada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni, tulenevalt uutest tehnoloogiatest ning digitaalsetest võimalustest kaupade ja teenuste pakkumisel.

Seadus on kavandatud jõustuma 28. mail 2022.
Seadus on kavandatud jõustuma 28. mail 2022. Foto: pixabay

Samuti tõhustatakse eelnõuga karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral, et tagada turul võrdsed konkurentsivõimalused, selgus istungi päevakorrast. 

Uued karistusmäärad ja seniste karistusmäärade suurendamine puudutab rikkumisi seoses tarbijale kohustusliku teabe esitamisega kauba või teenuse pakkumisel ning ebaausa kauplemisvõtte kasutamisega, sealhulgas ka allahindlustest teavitamisele kehtestatud nõuetega, samuti muude tarbija õiguste kaitseks võlaõigusseaduses sätestatud nõuetega.

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, millega ajakohastatakse liidu tarbijakaitsenorme ja tagatakse nende parem täitmine. 

Seadus on kavandatud jõustuma 28. mail 2022.