16.11.2023 Neljapäev

Valitsus otsustas siduda seitse eelnõu riigikogus usaldusküsimusega

Valitsus otsustas teha riigikogule ettepaneku siduda riigikogu menetluses olevad valitsuse algatatud seitse eelnõud usaldusküsimusega enne nende eelnõude teist lugemist.

Valitsus teeb parlamendile ettepaneku arutada usaldusküsimusega seotud eelnõusid riigikogu 21. ja 22. novembri istungil.
Valitsus teeb parlamendile ettepaneku arutada usaldusküsimusega seotud eelnõusid riigikogu 21. ja 22. novembri istungil. Foto: valitsus.ee

Valitsus teeb parlamendile ettepaneku arutada usaldusküsimusega seotud eelnõusid riigikogu 21. ja 22. novembri istungil. 21. novembri päevakorda palub valitsus kavandada sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ja ravikindlustuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu.

22. novembri päevakorda palub valitsus kavandada maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, ravimiseaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu ning liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Kui valitsus seob tema poolt algatatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne eelnõu teist lugemist, võtab ta üle juhtivkomisjoni töö ja riigikogu esimees edastab valitsusele kõik eelnõule esitatud muudatusettepanekud. Seejärel koostab valitsus eelnõu uue teksti, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskirja.

Eelnõu arutamisel muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda ning eelnõu läheb lõpphääletusele. Juhul kui riigikogu ei võta usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu, tingib see valitsuse tagasiastumise.

right banner 2024 est konference