07.10.2021 Neljapäev

Valitsus arutab pensionisammastega seonduvate regulatsioonide muutmist

Valitsus arutab täna kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt luuakse 3. sambasse uus tähtajalise pensioni maksmise lahendus – täiendav fondipension.

Luuakse uus tähtajalise pensioni maksmise lahendus – täiendav fondipension.
Luuakse uus tähtajalise pensioni maksmise lahendus – täiendav fondipension. Foto: pixabay

Eelnõu kohaselt tehakse väljamakseid vabatahtlikest pensionifondidest ja kui inimesel on osakuid erinevates pensionifondides, võetakse osakuid tagasi kõigis tema fondides, teatas valitsuse pressiesindaja.

Tegemist on 2. samba fondipensionile analoogse pensioni maksmise skeemiga. Pensionile jäädes määratakse tähtaeg ehk see, kui kaua soovitakse pensioni saada, ja pensioni maksmise sagedus. Seejärel hakkab pensionikeskus tegema pensionifondidest väljamakseid, jagades isikule kuuluva osakute arvu pensioni saamise perioodiga ja arvestades pensioni väljamaksmise sagedust. Arvesse võetakse kõik pensionifondid, mille osakuid pensionile läinud isikul on.

Statistikaameti keskmiselt elada jäänud aastate alusel määratud või sellest pikema tähtajaga pensioni väljamaksete maksuvabastus jõustus juba selle aasta alguses. Seni on seda soodustust olnud võimalik kasutada vaid 3. samba kindlustuslepingute puhul, sest vastav toode väljamakseteks vabatahtlikest pensionifondidest puudus. Uuest aastast saavad 3. sambast pensionile jäävad inimesed nüüd muude pensioni saamise viiside kõrval valida ka tähtajalist pensioni vabatahtlikest pensionifondidest.

Eelnõu kohaselt tehakse ka muudatusi seoses 2. sambaga.

Esimene muudatus puudutab 2. samba maksete tasumist olukorras, kus tööandjal on tekkinud maksuvõlad. Üldise ettemaksukonto arvestuse loogika kohaselt kasutakse tasutud summasid kohustuste täitmiseks nende tähtpäevade järgi. Maksukorralduse seaduses eraldatakse 2. samba maksed üldisest kohustuste täitmise järjekorrast, mis tagab maksete kiirema jõudmise 2. sambasse, kui tööandjal on varasemast üleval muid maksuvõlgu. Samal tähtpäeval tekkivate nõuete tasumise järjekorras on 2. samba makse küll juba ka kehtiva seaduse kohaselt esimesel kohal, kuid juhul, kui enne selle makse tähtpäeva on tööandjal varasema kuupäevaga kohustusi, täidetakse praegu esmalt need. Ühtlasi muudetakse eelnõuga ajatamist puudutavaid sätteid ja 2. samba makset ajatada ei lubata.

Teine 2. sambaga seonduv muudatus puudutab investeerimiskonto kaudu soetatud finantsvaralt teenitud tulu maksustamise erandit, millesse on varasemalt jäänud lisamata viide 2. samba pensioni investeerimiskontole. 2. samba puhul maksustatakse väljamakse, välja arvatud eluaegne või vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajaline pension, mis on tulumaksuvabad, mistõttu ei peaks investeeringutelt teenitud tulu puhul ka siin toimuma vahepeal selle maksustamist. Eelnõu kohaselt tehakse vastav parandus tulumaksuseaduses.

Seadus jõustub 1. jaanuaril, 2. samba maksete ettemaksukonto arvestusest välistamine ja ajatamise keeld jõustub järgmise aasta 1. juulil.