16.05.2022 Esmaspäev

Väiksemad rahvusvahelised kaubavedajad peavad taotlema tegevusloa

Sel nädalal jõustub Euroopa Liikuvuspaketi muudatus, millega tagatakse kaubaveo sektoris võrdsem konkurents ning parandatakse teenuse kvaliteeti. Üle 2,5 tonnise täismassiga kaubikutega kaubavedaja peab omama 21. maist tegevusluba. 

Muudatus puudutab massi poolest peamiselt kaubikuid.
Muudatus puudutab massi poolest peamiselt kaubikuid. Foto: pixabay

Euroopa Liidus üha enam on hakanud levima ärimudel, kus alla 3,5 t täismassiga kaaluvate kaubikutega konkureeritakse rahvusvahelisel kaubaveoturul koos suurte kaubaveokitega, kuna seni alla 3,5 t sõidukitele tegevusloa kohustus ei kehti. 21. maist laieneb tegevusloa kohustus ka üle 2,5 t lubatud täismassiga autodele või autorongidele, et tagada võrdne konkurents ning parandada teenuse kvaliteeti. Muudatus puudutab massi poolest peamiselt kaubikuid.

Tegevusluba ja selle kinnitatud ärakirja on võimalik taotleda esitades taotluse Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonile (ERAA). Taotluse võib ERAA-le esitada ka majandustegevuse registri kaudu https://mtr.mkm.ee/ (sisselogimine läbi eesti.ee). Kui ettevõtja pakub postivedu universaalteenusena, veab kahjustatud sõidukeid, meditsiinitooteid, -seadmeid või teeb oma kulul korraldatud veosevedu, on ettevõte tegevusloa nõudest vabastatud.


Samuti laieneb 21. maist üle 2,5 t täismassiga kaubikutele nõue tuua veoettevõtjal enda rahvusvahelistel vedudel kasutatavad sõidukid vähemalt iga 8 nädala jooksul tagasi ettevõtte asukohariiki alates sealt lahkumisest. Sama nõue juba kehtib rahvusvahelistel vedudel osalevatele üle 3,5 t suurima lubatud täismassiga kaubaveokitele ja reisijateveo bussidele.

Seda nõuet on Euroopas põhjendatud vajadusega võidelda nn „varifirmade“ nähtuse vastu, kuid praktikas lõhub see Euroopa ühtset turgu, pannes EL-i ääremaad ebavõrdsesse olukorda ning see ei ole ka kooskõlas Euroopa rohepoliitikaga,

sõnas transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Tagasipöördumisnõude tühistamiseks on Eesti koos 7 liikmesriigiga pöördunud Euroopa Kohtusse. Seni kui kohus ei ole sõiduki tagasipöördumise nõuet tühistanud või peatanud, tuleb kõigil ettevõtetel tagasipöördumise nõuet täita.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255