02.11.2021 Teisipäev

Ühisrahastus liigub Finantsinspektsiooni järelevalve alla

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele peavad enamus tänastest Eesti ühisrahastusteenuse pakkujatest hakkama taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusluba. Finantsinspektsioon hakkab tegevusloa taotlusi vastu võtma 10. novembril. Ettevõtetel on tegevusloa hankimiseks aega üks aasta. 

Finantsinspektsioon korraldab uute nõuete selgitamiseks ühisrahastusettevõtetele 5. ja 12. novembril infopäevad.
Finantsinspektsioon korraldab uute nõuete selgitamiseks ühisrahastusettevõtetele 5. ja 12. novembril infopäevad. Foto: finantsinspektsioon

Finantsinspektsioon kehtestas ühisrahastusteenuse osutamiseks järelevalvepoliitika, mis suunab eelkõige tegevusloa taotlejaid. Ühisrahastuse tegevusloa peavad taotlema kõik ühisrahastusettevõtted, kes pakuvad eraisikutele ja ettevõtetele võimalust anda laenu või investeerida ühisrahastusprojektidesse, mille omanik on ettevõte. Tegevusloa täpsemad nõuded sätestatakse Euroopa Liidu ühisrahastuse määrusega

Ettepaneku ühisrahastust seadustega reguleerida tegi Finantsinspektsioon juba 2016. aastal eesmärgiga kaitsta investoreid ja avada Eesti ühisrahastusettevõtete jaoks ühtsete nõuetega Euroopa Liidu ühisturg. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul tegi inspektsioon selle nimel tööd ning see soov on tänaseks realiseerunud 10.novembril jõustuva Euroopa Liidu ühisrahastuse määruse näol.

“Turu avanemine tähendab ühetaolisi tingimusi ühisrahastusettevõtetele Euroopa turul tegutsemiseks. Ühirahastuses saavad reguleeritud eelkõige ühtsed investorikaitse nõuded läbi investorile info avaldamise kohustuse, ühisrahastusettevõtte huvide konfliktide maandamise ja tehnoloogiliste riskide juhtimise. Finantsinspektsiooni roll on järelevalvajana seirata, et määruse nõudeid täidetaks ka pärast tegevusloa saamist,” ütles Kessler.

Uus regulatsioon ja järelevalve ei võta Kessleri sõnul investoritelt riski, et ühisrahastusprojekt ebaõnnestub ja investor jääb investeeritust osaliselt või täielikult ilma.

Kõik ühisrahastusettevõtted, kes vajavad luba, peavad esitama inspektsioonile taotluse. Loamenetluse käigus kontrollib inspektsioon muu hulgas seda, et ettevõttel oleks piisavalt omavahendeid ja  ärile vastavad sisekontrolli süsteemid. Ühisrahastusteenuse osutajal on õigus jätkata ühisrahastusteenuste pakkumist 2022. aasta 10. novembrini või kuni tegevusloa saamiseni, olenevalt sellest, kumb päev on varasem. Finantsinspektsioon soovitab tegevuslubade taotlused esitada varakult. Jättes taotluse esitamise üleminekuperioodi lõppu, tuleb arvestada võimalusega, et tegevusluba ei väljastata 2022. aasta 10. novembriks ning ühisrahastusteenuse osutamine tuleb lõpetada. Tegevusloa saajad võivad aga teenuseid osutada piiriüleselt ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kui nad on esitanud Finantsinspektsioonile määruses sätestatud teabe.

Finantsinspektsioon korraldab uute nõuete selgitamiseks ühisrahastusettevõtetele 5. ja 12. novembril infopäevad. Täpsem info teabepäevade ja registreerimise kohta on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel

Loe jõustuvatest muudatustest lühikokkuvõtet ka tarbijaveebist minuraha.ee

Euroopa Liidu ühisrahastuse määrus

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255