25.11.2020 Kolmapäev

Riigikogu võttis vastu transpordiameti moodustamise seaduse

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mille tulemusel alustab järgmise aasta jaanuarist lennuameti, maanteeameti ja veeteede ameti ühendamisel tööd transpordiamet.

Jaanuaris alustab lennuameti, maanteeameti ja veeteede ameti ühendamisel tööd transpordiamet.
Jaanuaris alustab lennuameti, maanteeameti ja veeteede ameti ühendamisel tööd transpordiamet. Foto: pixabay

Ametite liitumisega luuakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse (MKM) ka meremajanduse asekantsleri ametikoht, mis võimaldab kogu meremajanduse terviklikumat arengut ja ka laevade lipu alla toomise projekti kõrget esindatust, teatas riigikogu pressiteenistus.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 56 riigikogu liiget, vastuhääli oli kuus, erapooletuid kaks.

Kolme ameti ühendamine lähtub riigireformi üldistest põhimõtetest vähendada ametiasutuste arvu ja dubleerimist ning parandada avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Uue ametiga soovitakse luua transpordiliikide ülene kompetentsikeskus, kus suudetakse planeerida nutikaid liikuvuse lahendusi ja viia ellu transpordiliikide üleseid projekte.

Kolme ameti ühendamisel suureneb seaduse eelnõu seletuskirja kohaselt Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime, tõhustub keskkonnakaitse ning suureneb riigi majandusarengu toetamine.

Valitsusasutused ühendatakse alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Seaduse jõustumise ajaks viiakse lõpule ühinemisega seonduvad tegevused, sealhulgas uue põhimääruse, struktuuri ja koosseisu väljatöötamine ning sellega kaasnevad personalitoimingud, lahendatakse eelarvega seotud küsimused ning alustatakse muudetavate seaduste alusel kehtestatud määruste muutmist.

Personali puudutavad küsimused korraldab iga asutus oma ametnike piires ametisiseselt.