12.10.2021 Teisipäev

Riigikogu võttis menetlusse eelnõu maksuvaba tulu tõstmiseks

Riigikogu juhatuse otsusega võeti täna menetlusse viis eelnõu, sealhulgas eelnõu, millega soovitakse tõsta maksuvaba tulu alampalgani. 

Seletuskirjas märgitakse, et maksuvaba tulu kasv peaks parandama madalapalgaliste toimetulekut, suurendama motivatsiooni töötada ja tööturul püsida ning vähendama koormust sotsiaalsüsteemile.
Seletuskirjas märgitakse, et maksuvaba tulu kasv peaks parandama madalapalgaliste toimetulekut, suurendama motivatsiooni töötada ja tööturul püsida ning vähendama koormust sotsiaalsüsteemile. Foto: pixabay

Eelnõu algatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja riigikogu liige Raimond Kaljulaid. Kui eelnõu seaduseks saab, oleks maksuvaba tulu 2022. aastast 654 eurot kuus ning 7848 eurot aastas, teatas riigikogu pressiteenistus.

Seletuskirjas märgitakse, et maksuvaba tulu kasv peaks parandama madalapalgaliste toimetulekut, suurendama motivatsiooni töötada ja tööturul püsida ning vähendama koormust sotsiaalsüsteemile. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Menetlusse võeti ka valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seadus muutmise eelnõu, mis näeb ette suurendada alates 1. jaanuarist 2023 pensioni baasosa ja rahvapensioni 20 euro võrra, ning samuti valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, mis näeb ette laiendada kõrgendatud piirmääras hambaravi hüvitist saavate isikute sihtrühma registreeritud töötute ja toimetulekutoetust saavate isikutega.

Juhtivkomisjoniks määrati mõlemal puhul sotsiaalkomisjon.

Lisaks läks menetlusse eelnõu, millega luuakse kolmandasse pensionisambasse uus tähtajalise pensioni maksmise lahendus – täiendav fondipension. Väljamakseid tehakse vabatahtlikest pensionifondidest ja kui isikul on osakuid erinevates pensionifondides, võetakse osakuid tagasi kõigis tema fondides. Eelnõuga tehakse muudatusi ka seoses teise sambaga.

Menetlusse võeti ka valitsuse algatatud eelnõu, mis näeb ette kehtestada pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus. Eelnõuga säilitatakse ka puuduva töövõimega isikutele mõeldud kohustusliku ja täiendava kogumispensioni väljamaksete tulumaksuvabastus, kui nad jõuavad vanaduspensioniikka. 

Seadus on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2023, puuduva töövõimega isikute tulumaksuvabastust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

Mõlema eelnõu menetluse juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.