19.12.2023 Teisipäev

Riigikogu võttis maksumenetlust tõhustava seaduse muutmata kujul vastu

Riigikogu võttis eile muutmata kujul vastu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduse, mis muudab maksumenetluse tõhustamiseks dokumentide elektroonilise kättetoimetamise reegleid.

Muudatused on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril.
Muudatused on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril. Foto: Riigikogu

Seaduse muutmata kujul vastuvõtmise poolt hääletas 58 riigikogu liiget, vastu oli 31 riigikogu liiget, erapooletuid ei olnud.

Valitsuse algatatud maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadusega, millega soovitakse maksumenetluse tõhustamiseks muuta dokumentide elektroonilise kättetoimetamise reegleid, võttis riigikogu esimest korda vastu vastu 22. novembril.

Seaduse järgi loetakse juriidiliste isikute puhul dokumendid edaspidi kättetoimetatuks viie tööpäeva möödumisel nende üleslaadimisest e-maksuametisse või nende edastamisest meilile. Praegu eeldab dokumentide kättetoimetatuks lugemine, et juriidiline isik kas avab dokumendid e-maksuametis või kinnitab e-kirjaga nende kättesaamist. Seadusega piiratakse ka füüsiliste isikute õigust saada dokumente paberkandjal. See õigus kaob, kui inimene on dokumendi juba elektrooniliselt kätte saanud. Muudatused on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril.

Valitsus sidus eelnõu vastuvõtmise teise lugemise eel valitsuse usaldusküsimusega pärast seda, kui Riigikogu liikmed esitasid eelnõule tähtajaks 200 muudatusettepanekut. President Alar Karis jättis seaduse 8. detsembril välja kuulutamata, leides, et seadus pole põhiseadusega kooskõlas, kuna see võeti vastu menetlusreegleid rikkudes. Presidendi sõnul annab põhiseadus valitsusele küll võimaluse siduda tema esitatud eelnõu usaldusküsimusega, kuid üksnes kitsendavatel eeldustel, mis praegusel juhul polnud täidetud.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255