31.08.2022 Kolmapäev

Riigikogu koguneb erakorraliselt elektrituruseadust muutma

Riigikogu koguneb täna pärastlõunal erakorraliselt muutma elektrituruseadust ja konkurentsiseadust, mis võimaldaks piiritleda elektri tootmishinda ning müüa elektrit kodutarbijatele universaalteenusena.

Riigikogu ees on täna elektrituru seadus.
Riigikogu ees on täna elektrituru seadus. Foto: riigikogu.ee

Seadusega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates käesoleva aasta oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Eelnõu ei sätesta universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted.

Hinna määrab konkurentsiamet, võttes arvesse tootja sisendhindu, keskkonnatasusid ja mõistlikku kasu tootmisest. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud. Kodutarbijad saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita.

Universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda. Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate jaoks. See tähendab, inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit.

Universaalteenuse hind selgub plaani järgi septembrikuu keskpaigas, kui seaduse muudatused on vastu võetud ja konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab.

Ühtlasi on riigikogu erakorralisel istungil päevakorras valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse taastuvelektri osatähtsuse eesmärki muuta nii, et aastaks 2030 moodustaks taastuvelekter elektrienergia kogutarbimisest vähemalt 100 protsenti senise 40 protsendi asemel.

Kogu tarbitavast energiast peab taastuvenergia moodustama vähemalt 65 protsenti kehtiva 42 protsendi asemel. Eesmärgi täitmiseks kavandatakse 2024.-2025. aastal läbi viia täiendavad taastuvelektri vähempakkumised kokku vähemalt ühe teravatt-tunni mahus. Lisaks peaks eesmärgi saavutamisele kaasa aitama tuulikutasu rakendamine ning meretuuleparkide rajamise lubade kiirem menetlus. Samuti on eraldatud lisarahastust elektrivõrkude kaasajastamiseks ning otsitakse võimalusi lihtsustada uute tootmisvõimsuste võrguga liitumist.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255