15.09.2022 Neljapäev

Riigikogu kiitis elektri universaalteenuse heaks

Riigikogus läbis täna kolmanda ehk viimase lugemise elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise eelnõu, millega kehtestatakse elektri universaalteenus. 

Riigikogu kiitis universaalteenuse heaks.
Riigikogu kiitis universaalteenuse heaks. Foto: riigikogu.ee

Seadusemuudatusega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia elektrituru reformiga seoses kohustus müüa alates tänavu oktoobrist kuni 2026. aasta 30. aprillini elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Samuti sätestatakse universaalteenuse raames ostetava elektrienergia tootmishinna kooskõlastamise alused.

Muudatustega luuakse börsihinnast lähtuvatele pakettidele alternatiiv ja antakse kodutarbijale võimalus osta elektrit börsiväliselt. Kodutarbijad, kes on varasemalt sõlminud elektrienergia lepingu, saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita ning universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda. Trahvivaba periood universaalteenusele üleminekul kehtib aasta. 

Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate ehk inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit.

Eelnõu ei sätesta universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted. Universaalteenuse hind selgub plaani järgi veel septembrikuus, kui konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab. Hinna määramisel peab konkurentsiamet võtma arvesse elektri tootmiskulusid ja elektritootja mõistlikku kasumit. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud.

Elektrimüüjal on universaalteenuse osutamise korral selle aasta lõpuni kohustus ja pärast seda õigus sõlmida tarbijaga, kellega on kehtiv elektrileping ja kelle müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind, universaalteenuse osutamise leping tarbijapoolse taotluseta, andes sellest tarbijale teada seitse päeva ette. Tarbijal on samas õigus mitte nõustuda selle pakkumisega ja lükata see tagasi. See kohustus kehtib aasta lõpuni.