14.06.2024 Reede

Patsiendikindlustuse süsteem hakkab kehtima 1. novembrist

President jõustas ja kuulutas välja seadusemuudatuse, mille järgi hakkab patsiendikindlustuse süsteem kehtima alates tänavu 1. novembrist.

Patsiendikindlustus hakkab kehtima ainult neile ravijuhtumitele, mis leiavad aset peale seaduse käivitumist 1. novembril.
Patsiendikindlustus hakkab kehtima ainult neile ravijuhtumitele, mis leiavad aset peale seaduse käivitumist 1. novembril. Foto: pixabay

Seaduse kohaselt on kõigil tervishoiuteenuse osutajatel kohustus sõlmida kohustuslik vastutuskindlustuse leping sellest 30 päeva jooksul ehk 1. detsembriks 2024.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste hinnangul aitab loodav kindlustussüsteem muuta tervishoidu patsientide jaoks turvalisemaks ning lihtsustab võimaliku kahju korral hüvitiste saamist.

"Tervishoiutöötajatele annab patsiendikindlustuse loomine kindlustunde, et on olemas kohtuväline süsteem hüvitise saamiseks tahtmatu eksimuse tõttu tekkinud kahju korral ning et selleks ei pea kedagi kohtus süüdi mõistma. Tervishoiutöötajatele annab patsiendikindlustuse loomine turvatunde, et neid tahtmatute eksimuste eest süüdi ei mõisteta. Raviasutustel ja arstidel võimaldab see edaspidi ohujuhtumitega senisest avatumalt ja julgemalt tegeleda ning neist õppida," selgitas Paluste.

Seadus loob ka süsteemi, mis aitab analüüsida ja ennetada tervishoiuohtusid, mis omakorda tõstab patsiendi turvalisust ja kindlustab parema kvaliteediga tervishoiuteenuseid.

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel hakkavad raviasutustele ja teistele tervishoiuteenuse osutajatele vastutuskindlustust pakkuma BTA, PZU ja Seesam kindlustus. Seadus sätestab vastutuskindlustuse põhimõtted, kahjuhüvitise alused ja ulatuse, sealhulgas kuni 100 000 euro suuruse hüvitise patsiendi kohta ning 3 miljoni euro suuruse limiidi aastase kindlustusperioodi kohta.

Patsiendikindlustus hakkab kehtima ainult neile ravijuhtumitele, mis leiavad aset peale seaduse käivitumist 1. novembril. Vahepealsel ajal tuleb ravivea tõttu kahju kannatanud patsiendil kaebused esitada raviasutusele. Kuni 31. oktoobrini saab patsient soovi korral küsida eksperthinnangut ka sotsiaalministeeriumi juures tegutsevalt tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonilt, mis menetletakse kuni 4 kuu jooksul.

Peale 1. novembrit 2024. a saab patsient neil juhtudel, kui ta on saanud raviprotsessis välditavat kahju, pöörduda hüvitise taotlemiseks kindlustusandja poole, kes konkreetsele raviasutusele kindlustust pakub.

Kindlustusseltsi kahjukäsitlus menetleb juhtumit ja otsustab kahju hüvitamise. Samas jääb patsiendile ka pärast kindlustusseltsilt otsuse saamist võimalus pöörduda lepituskomisjoni poole otsuse vaidlustamiseks, kui ta otsusega ei nõustu. Lepituskomisjon luuakse terviseameti juurde.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255