21.04.2022 Neljapäev

Karis kuulutas välja patsiendikindlustuse loomise seaduse

President Alar Karis kuulutas täna välja tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse, mille eesmärk on luua patsiendikindlustuse ja vaktsiinikahjude hüvitamise süsteemid.

Vaktsiinikahjude sundkindlustuse ehk vaktsiinikindlustuse eesmärk on hüvitada inimestele vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus lihtsustatud korras.
Vaktsiinikahjude sundkindlustuse ehk vaktsiinikindlustuse eesmärk on hüvitada inimestele vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus lihtsustatud korras. Foto: pixabay

Patsiendikindlustus kujutab endast tervishoiuteenuse osutajate kohustuslikku vastutuskindlustust. Uue süsteemi loomise eesmärk on patsiendi parem kaitse ja senisest lihtsam hüvitise taotlemine.

Kahjujuhtumi korral, kus patsiendi ravimisel oleks tervisekahju olnud võimalik vältida, hakkab seaduse järgi nõude asjaolusid hindama kindlustusandja. Kindlustussumma oleneb inimese töövõime vähenemise astmest ja see on 2000 kuni 100 000 eurot.

Kogu üheaastase kindlustusperioodi kohta on kindlustussumma kolm miljonit eurot. Võimalik on ka mittevaralise kahju hüvitamine. Kindlustusnõue aegub 3 aasta jooksul. Terviseameti juurde luuakse seadusega vastutuskindlustuse lepituskomisjon kui kohtueelne vaidluste lahendamise organ.

Vaktsiinikahjude sundkindlustuse ehk vaktsiinikindlustuse eesmärk on hüvitada inimestele vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus lihtsustatud korras.

Peale selle luuakse ravikindlustuse seaduses võimalus lisada haiguste loetellu lisaks hinnakokkuleppe või piirhinna olemasolul ka selliseid haigusi, mille ravimiseks kasutatavate ravimite hind kujuneb Euroopa Komisjoni ravimite ühishankes.

Seadus jõustub 1. mail 2024. Ühishanke korraldamist sätestavad normid jõustuvad üldises korras. Vaktsiinikahjude hüvitamise sätted jõustuvad tänavu 1. mail ning annavad kaitse tagasiulatuvalt epideemiaga seotud vaktsiinide kasutamise korral.