25.01.2022 Teisipäev

Lähetatud autojuhtidele peab nüüd tagama kohalikega võrdsed tingimused

Rahvusvahelise reisijate- ja kaubaveoga tegelevad ettevõtted peavad 2. veebruarist arvestama autojuhtide uute lähetamisnõuetega ning tagama autojuhile teenuse osutamise riigis kehtivad töötingimused, kui need on paremad Eestis kehtivatest töötingimustest.

Rahvusvahelisel kaubaveol autojuhi lähetamise uued reeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist.
Rahvusvahelisel kaubaveol autojuhi lähetamise uued reeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist. Foto: pixabay

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul muutuvad välismaal töötavatele autojuhtide töötingimused paremaks, kuid samal ajal pannakse Eesti ettevõtted keerulisse olukorda.

Kui meie ettevõtete autojuhid on pidanud varem tundma, et mõnes riigis on nad kohalikega võrreldes alamakstud, siis nüüd selline olukord lõpeb. Euroopa ühtsel turul on oluline kohelda autojuhte võrdselt, et muuta veondussektorit laiemal tööturul atraktiivsemaks. Eriti olukorras, kus autojuhtide puudus on süvenev probleem,

selgitas Aas pressiteates.

Eesti ettevõtted, kes pakuvad välismaal bussi- või kaubaveo teenust, peavad edaspidi jälgima sihtriigi töötingimusi ning tagama autojuhile võrdsed töötingimused, kui need on soodsamad Eestis kohaldatavatest tingimustest. Paraku peab ettevõte arvestama lisanduva aruandlusega, et pakkuda vedu võrdsetel alustel teiste Euroopa ettevõtetega.

Uute lähetusnõuetega ei pea arvestama, kui läbitakse riiki transiidiks või tehakse kahepoolset kauba- või reisijatevedu. Uutest nõuetest saab täpsemalt lugeda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

"Kuigi Euroopa Liidu liikuvuspaketis on palju olulist ja edasiviivat kogu sektorile, siis oleme koos seitsme liikmesriigiga esitanud kohtuhagid, et tühistada nõuded, mis lähevad vastuollu ühisturu väärtuste ja rohe-eesmärkidega. Seda on meie hinnangul ka veebruaris jõustuvad lähetamisnõuded, mis ei taga sektori võrdset kohtlemist ning paneb meid võrreldes kolmandate riikide ettevõtjatega selgelt halvemasse olukorda. Kuni kohus pole otsustanud meie hagis olevaid liikuvuspaketi normide tühistamist, tuleb direktiivi norme siiski järgida," lisas Aas.

Teiste riikide tingimused ja vajalikud juhised peavad olema lihtsalt leitavad iga liikmesriigi vastaval veebilehel. Eestisse lähetatud juhtidele kehtivad tingimused tekivad 2. veebruariks tööinspektsiooni kodulehele välismaise töötaja rubriigi alla. 

Rahvusvahelisel kaubaveol autojuhi lähetamise uued reeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist.