14.01.2022 Reede

KOV-id esitasid omavalitsuse korralduse seadusele üle 50 ettepaneku

Eesti Linnade ja Valdade Liit saatis rahandusministeeriumile kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise seaduse eelnõule kooskõlastuse koos üle 50 ettepanekuga.

Soovitakse nii sisulisi ja sõnalisi muudatusi kui ka teatud seaduslõikude otstarbekuse ülevaatamist.
Soovitakse nii sisulisi ja sõnalisi muudatusi kui ka teatud seaduslõikude otstarbekuse ülevaatamist. Foto: pixabay

Muu hulgas soovitakse ettepanekute seas nii sisulisi ja sõnalisi muudatusi kui ka teatud seaduslõikude otstarbekuse ülevaatamist, teatas Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei, kes kuulus ühtlasi ka KOKS-i eksperdikomisjoni, rõhutas, et tegu on kohalike omavalitsuste alusseadusega, mis määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega.

"Praegu kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse seadus pärineb aastast 1993 ning seda on aja jooksul palju muudetud, ent üksikute muudatuste tõttu on seadus muutunud küllaltki ebaühtlaseks ning on olnud vajadus nii sisu kui vormi kaasajastada. Seadus peaks olema kaasaegne juhtimistööriist, mis muudaks omavalitsuse juhtimise ja korralduse lihtsamaks ja paindlikumaks. Seetõttu on nii Eesti Linnade ja Valdade Liit kui ka kohalikud omavalitsused andnud kahe aasta jooksul põhjalikku tagasisidet seaduse kaasajastamise protsessis," selgitas Trei. 

Üheks sõlmküsimuseks on liidu sõnul see, kuidas omavalitsusüksuste ülesandeid ja pädevust KOKS-is kui alusseaduses edaspidi kajastada, et põhiülesanded ei muutuks hoomamatuks ning säiliks arusaam, missuguste ülesannete täitmist on omavalitsustelt oodata. 

Eelnõu edasise menetlemise käigus peaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvates põhjalikumalt kaaluma volikogu liikme volituste peatamist, kui ta on kinnitatud ametisse sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhiks, et see ei piiraks ebaproportsionaalselt isiku õigust osaleda linna või valla esinduskogu töös.

KOKS-is on niigi juba eelnevalt olemas enesetaandamise teemaline regulatsioon, mistõttu võib muudatus pärssida kohaliku esindusdemokraatia rakendamise võimalusi, eriti väiksemates omavalitsustes,

rõhutas Trei.  

"Omavalitsuste iseotsustusõiguse suurendamine kohaliku elu korraldamise ja juhtimise viiside kujundamisel ja elanike kaasamisvõimaluste suurendamine on olnud kesksed põhimõtted, mida seaduse uuendamisprotsessis kahe aasta vältel silmas on peetud. Ka Järva vald on andnud omapoolse sisendi selleks, et eelnõu neid põhimõtteid järgiks," lisas Järva vallasekretär Karin Tenisson-Alev, kes kuulus samuti KOKS-i eksperdikomisjoni.