10.05.2021 Esmaspäev

Kaljulaid allkirjastas kolm majandustegevust reguleerivat seadust

President Kersti Kaljulaid allkirjastas täna audiitorite tegevust, Eesti ja Saksamaa topeltmaksustamise vältimise lepingut ning väikepakkide tellimist ja sularaha kontrollimist puudutavad muudatused.

Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi president Foto: EU2017EE

Audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise tingis Euroopa Komisjoni hinnang, et Eesti ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastava direktiivi teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta käivaid sätteid nõuetekohaselt üle võtnud. Seaduse vastuvõtmise viibimine oleks võinud  kaasa tuua Eestile rikkumismenetluste jätkumise seoses direktiivi nõuete eiramisega.

Tolliseaduse muudatused puudutavad kuni 22 eurot maksvate väikepakkide tellimist, millelt kaob 1. juulist käibemaksuvabastus. Selle sujuvamaks jõustamiseks luuakse inimestele võimalus esitada tollideklaratsioon juba enne saadetise Eestisse saabumist. Lisaks jõustub suvel uus Euroopa Liidu (EL) sularaha kontrolli määrus, mistõttu muutuvad varasemad siseriiklikud sätted kehtetuks.

Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seadusega viiakse maksulepingu sätted kooskõlla OECD maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise vastase tegevuskava raames kokkulepitud miinimumstandardiga.