18.04.2022 Esmaspäev

Investeeringutoetusega saab nüüd ka turustamiseks vajalikku soetada

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas investeeringutoetuse eelnõu muudatuse, millega võimaldatakse mikro- ja väikeettevõtjatel toodete turustamiseks vajaliku seadme ostmist või ehitise ehitamist.

Urmas Kruuse, maaeluminister
Urmas Kruuse, maaeluminister Foto: maaeluministeerium

Ministri sõnul muudeti määrust sektori vajadusi arvestades.

Mikro- ja väikeettevõtjad on välja toonud, et oma toodete välisturgudele müümise osakaalu suurendamiseks on neil vaja teha lisainvesteeringuid turustamiseks vajalikesse seadmetesse ning ehitistesse. Alates 2015. aastast on mikro- ja väikeettevõtjad saanud toetust taotleda turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks üksnes juhul, kui nad taotlevad toetust ka töötlemiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Määruse muudatusega võimaldatakse toetust taotleda ka üksnes turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks,

selgitas minister pressiteates. 

Tegemist on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmega, mille raames saavad kuni 40 protsendi toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest toetust taotleda mikro- ja väikeettevõtjad, kelle tegevusalaks on toiduainete tootmine või joogitootmine. Toetuse maksimaalne suurus on 750 000 eurot ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul.