23.05.2024 Neljapäev

Hartman: muutuv KOV-ide rahastusmudel vähendab ebavõrdsust

Regionaalminister Piret Hartmani sõnul vähendavad täna valitsuse poolt heaks kiidetud tulumaksuseaduse muudatused kohalike omavalitsuste (KOV) ebavõrdsust.

Piret Hartman, regionaalminister
Piret Hartman, regionaalminister Foto: valitsus.ee

Muudatustega võrdsustatakse 2027. aastaks omavalitsustele pensionituludelt makstav tulumaksumäär muude tuludega. Muudatuse eesmärk on vähendada regionaalset mahajäämust ja valglinnastumist. Eelnõu saadetakse otsustamiseks parlamenti, teatas regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Suur osa tööealisi inimesi on kolinud suurematesse linnadesse ning nendega koos on liikunud ära ka raha, mille eest inimestele teenuseid pakkuda ning kohalikku elu korraldada. "Ebavõrdsus üle Eesti suureneb ja me peame astuma otsustavad sammud ebavõrdsuse vähendamiseks," rääkis regionaalminister Piret Hartman valitsuse pressikonverentsil.

"Tulumaksumäärade ühtlustamise tulemusena saavad vananeva rahvastikuga piirkonnad rohkem raha, et kohapeal elu paremaks muuta ja seista selle eest, et heal tasemel lasteaiad, koolid ja raamatukogud oleksid kodu lähedal," selgitas minister ning nentis, et mitte midagi tehes jääb vähem rahakate omavalitsuste teenuste ja elukeskkonna areng tõenäoliselt suurematest linnadest ja piirkondadest veelgi rohkem maha.

"Me peame tegelema sellega, et ka ääremaad ja väiksemad piirkonnad oleks noortele, peredele ja tööealistele inimestele atraktiivsed," toonitas ta.

Regionaalse mahajäämuse ja valglinnastumise vähendamiseks mõeldud muudatuse kohaselt võrdsustatakse järgmise kolme aasta jooksul järk-järgult omavalitsustele pensionitulult ja muudelt tuludelt makstavad tulumaksu osad 10,23 protsendi peale. Praegu kehtiva korra järgi saavad omavalitsused tulumaksu pensionituludelt 2,5 protsenti ja füüsilise isiku muudelt tuludelt 11,89 protsenti.

Omavalitsustele laekuva tulumaksu osa arvestamise määrad on eelnõu kohaselt 2025. aastal pensionituludelt 5,5 protsenti ja füüsilise isiku muudelt tuludelt 11,29 protsenti, 2026. aastal pensionituludelt 8,50 protsenti ja füüsilise isiku muudelt tuludelt 10,64 protsenti ning alates 2027. aastast pensionituludelt ja füüsilise isiku muudelt tuludelt ühtemoodi 10,23 protsenti.

Muudatust tehes tuleb arvestada ka nende omavalitsustega, kes annavad tuleviku tulumaksu kasvust osa ära. "Peamiselt on tegemist omavalitsustega, kus elanike arv kiiresti kasvab ja kellel on vaja lasteaia- ja koolikohti. Selleks plaanime avada toetusmeetmeid ning luua õiguslikud alused, et küsida näiteks sotsiaalse taristu rajamise eest arendajatelt tasu. Et tulude vähenemine ei oleks tervikuna liiga järsk, oleme vähenemisele seadnud ka piirangud – näiteks 2025. aastal ei tohi vähenemine olla suurem kui 1,5 protsenti ja 2029. aastal 3 protsenti," lisas Hartman.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255