30.03.2023 Neljapäev

Europarlament kiitis heaks direktiivi soolise palgalõhe vähendamiseks

Euroopa Parlament kiitis heaks direktiivi, mis nõuab Euroopa Liidu (EL) ettevõtjatelt palkade avalikustamist, et lihtsustada töötasu võrdlemist ja kaotada sooline palgalõhe.

Kui palgaandmed näitavad, et meeste ja naiste töötasu erineb ettevõtte sees rohkem kui 5 protsenti, peavad tööandjad olukorda koos töötajate esindajatega hindama.
Kui palgaandmed näitavad, et meeste ja naiste töötasu erineb ettevõtte sees rohkem kui 5 protsenti, peavad tööandjad olukorda koos töötajate esindajatega hindama. Foto: pexels

Vastavalt uutele reeglitele peavad palgastruktuurid olema võrreldavad ning põhinema sooneutraalsetel kriteeriumidel, hindamissüsteemidel ja klassifikatsioonil. Töökuulutused ja ametikohtade nimetused peavad olema sooneutraalsed ning töölevõtuprotsessid erapooletud, teatas parlamendi pressiteenistus. 

Kui palgaandmed näitavad, et meeste ja naiste töötasu erineb ettevõtte sees rohkem kui 5 protsenti, peavad tööandjad olukorda koos töötajate esindajatega hindama. Rikkumiste ärahoidmiseks on liikmesriigid kohustatud kehtestama tulemuslikud, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, näiteks trahvid. Kui rikkumine põhjustab töötajale kahju, on tal õigus nõuda hüvitist. Lisaks käsitletakse uutes reeglites esimest korda läbipõimunud diskrimineerimist ja mittebinaarsete inimeste õigusi.

Töötajatel ja töötajate esindajatel on direktiivi järgi edaspidi õigus saada selget ja täielikku teavet individuaalsete ja keskmiste palkade kohta ning see tuleb esitada meeste ja naiste kohta eraldi. Kedagi ei tohi takistada oma töötasu avaldamast ega teiste töötajate töötasu kohta teavet otsimast. Kui töötaja pöördub ebavõrdse tasustamise tõttu kohtusse, on tööandja kohustus tõendada, et diskrimineerimist ei toimunud.

Direktiivi poolt hääletas täiskogul 427 ja vastu 79 parlamendiliiget, erapooletuid oli 76. Nüüd peab teksti heaks kiitma ka EL-i nõukogu, misjärel avaldatakse õigusakt Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv jõustub kakskümmend päeva pärast avaldamist.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255