05.09.2016 Esmaspäev

RMK lõi riigimaa rendilevõtmiseks uue veebirakenduse

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja maa-amet lõid veebirakenduse, mille kaudu saab esitada soove RMK halduses olevatel riigimaadel asuvate vabade poollooduslike koosluste rendilevõtmiseks.

Rakenduse eesmärk on lihtsustada riigimaa kasutusse andmist
Rakenduse eesmärk on lihtsustada riigimaa kasutusse andmist Foto: RMK

Uue veebirakenduse kaudu saab igal hetkel infot vabade ja juba väljarenditud poollooduslike koosluste kohta ning samas esitada oma soovi ühe või mitme poollooduslikku kooslust sisaldava maatüki rendilevõtmise huvist, teatas RMK.

Rakenduse eesmärk on lihtsustada maade kasutusse andmist ja seeläbi suurendada hooldatavate poollooduslike koosluste hulka RMK halduses olevatel riigimaadel.

„Tänase seisuga on RMK-l poollooduslike koosluste hooldamiseks lepinguid üle 300 juriidilise või füüsilise isikuga, kelle kasutusse on antud üle 21 000 ha riigimaid,“ ütles RMK
looduskaitseosakonna juhataja Kristjan Tõnisson pressiteate vahendusel. „Looduskaitse arengukava kohaselt peame aastaks 2020 regulaarse hooldusega jõudma aga 45 000 hektarini, vastloodud rakendus on üks viis sellele eesmärgile lähemale jõuda."

Poollooduslike koosluste rendihuvi veebirakendusse saab huviline sisse logida ID-kaardiga maa-ameti aadressil, samas asub ka rakenduse kasutusjuhend. Rendihuvi sisestamisel edastatakse see läbi veebirakenduse RMK looduskaitseosakonnale, kes kontrollib esitatud info ning poolloodusliku koosluse rendileandmise võimalikkust ja edastab seejärel informatsiooni rendihuvi esitanud isikule.

Rendile antavate aladega saab ID-kaardiga autentimata tutvuda ka maa-ameti geoportaalis „Riigimaa kasutus“ kaardirakenduse kaudu.

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes