TRK 1140x140 ee gif
16.07.2019 Teisipäev

MKM: isejuhtivatel autodel võiks olla teisaldatav registreerimismärk

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) hinnangul oleks parim lahendus isejuhtivate autode katsetamiseks kasutada teisaldatavaid registreerimismärke, mida praegu väljastatakse sõiduki müügieelseks proovisõiduks.

"Idee kohaselt saaks õigustatud huviga isik taotleda uue tehnoloogia katsetamiseks maanteeametist teisaldatava registreerimismärgi. Teisaldatava registreerimismärgi väljastamise esmaseks tingimuseks oleks, et taotleja peab maanteeametile tõendama, et avatud teeliikluses katsetamine on ohutu," ütles MKM-i veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu vastuses järelepärimisele.

Lisaks antaks maanteeametile volitus seada täiendavaid tingimusi sõiduki kasutamisele ja tehnonõuetele võttes arvesse iga konkreetse taotluse asjaolusid.

Teisaldatava registreerimismärgi kasutamine on praegu reguleeritud majandus- ja kommunikatsiooniministri 2011. aasta mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimuste ja korra määrusega.

MKM plaanib teisaldatava registreerimismärgiga seotud sätted üle vaadata lähtuvalt uute tehnoloogiate katsetamise vajadusest ning sätestada kogu teisaldatava registreerimismärgiga seonduv liiklusseaduses.

Salmu sõnul on ministeeriumil plaan võimalik regulatsioon lisada eelmisel aastal algatatud ja esimesel ministeeriumite vahelisel kooskõlastusel käinud liiklusseaduse eelnõu juurde. 

"Loodetavasti jõustub seaduse muudatus järgmisel aastal, kuid kuna tegemist on väga mahuka paketiga, mis sisaldab lisaks liiklusseadusele ka mitmete teiste seaduste muudatusi, võib eelnõu menetlemine oodatust rohkem aega võtta," märkis Salmu.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes