05.05.2015 Teisipäev

Mida peaksid teadma kahju hüvitamise välistustest?

Just Sulle sobiva kindlustuskaitse saamiseks on vajalik läbi mõelda mitte üksnes kindlustusobjekti ohustavad sündmused, vaid uurida ka välistusi ehk milliseid kahjusid konkreetne kindlustusandja ei hüvita.

Kindlustuskaitse saamiseks on vajalik uurida ka välistusi ehk milliseid kahjusid konkreetne kindlustusandja ei hüvita.
Kindlustuskaitse saamiseks on vajalik uurida ka välistusi ehk milliseid kahjusid konkreetne kindlustusandja ei hüvita. Foto: PM

Kindlustuslepingu sõlmimisel antakse tavaliselt teenusepakkuja poolt ülevaatlik loetelu riskidest, mida kindlustusleping katab. Samas võivad jääda tahaplaanile sama olulised kahju hüvitamise välistused.

Enamusele meist on selge, et tahtlikult tekitatud või lavastatud õnnetused ja vargused on kindlustuspettus ning neid kindlustus mõistagi ei korva, samuti ei hüvitata kahju ja vigastusi, mis olid tekkinud enne kindlustuslepingu sõlmimist või mille tekkimine oli kindlustuslepingu sõlmimisel ilmne. Kindlustuslepingu tingimustes on aga alati loetletud ka välistused, mille puhul reaalne kahju on küll kindlustuslepingu kehtivuse ajal tekkinud, kuid mida kindlustusandja siiski ei hüvita. Paraku ei piisa kõigist välistustest ülevaate saamiseks ainult ühe kindlustusseltsi tingimuste läbitöötamisest, kuna erinevate kindlustusseltside mõisted ja tingimused üldjuhul ei kattu. Välistused on reeglina kindlustustingimustes eraldi välja toodud. Kui teave välistuste kohta ei ole iseseisvalt leitav või peaks tekkima küsimusi välistuste kohta, siis pöördu kindlasti kindlustuspakkumise teinud kindlustusmaakleri, - agendi või kindlustusseltsi poole täiendavate selgituste saamiseks.

Näiteid, mida erinevad kindlustusseltsid loevad kahju hüvitamisel välistusteks:

Kodukindlustus: mõne kindlustusseltsi tingimustes on välistatud igasugune jää või lume raskusest tekkinud kahju hüvitamine, samas kui mõnel teisel kindlustusseltsil on lisatingimus, et jää ja lume raskusest põhjustatud kahju kuulub hüvitamisele üksnes siis, kui kahjustada saanud ehitis oli püstitatud nõuetekohaselt ja ehitusloa alusel.

Enamik kindlustusseltse välistavad kahju hüvitamise, kui selle põhjuseks on kas otseselt või kaudselt vibratsioon, mõni kindlustusselts lubab vibratsioonist tekitatud kahju siiski hüvitada, tingimusel, et vibratsiooni tõttu on tekkinud hoones varing ning see muutub kasutuskõlbmatuks.

Kaskokindlustus: üheselt mõistetav on kahju hüvitamise välistamine, juhul kui õigusaktides toodud ajavahemikul ei ole järgitud nõuet kasutada sõidukil talverehve. Sama välistus võib olla teise kindlustusseltsi tingimustes sõnastatud hoopis üldisemalt, näiteks, et kahju ei kuulu hüvitamisele, kui auto tehnoseisund ei vasta kindlustuslepingu ja/või õigusaktide nõuetele.

Reisikindlustus: mõne seltsi kindlustustingimustes on kirjas, et reisile hilinemist ei hüvitata, kui põhjuseks on näiteks tiiburlaeva või saarte vahel reisijate vedu teostava praami mitteväljumine halbade ilmastikuolude tõttu.
Pagasi kaotsiminekul on osa kindlustusseltse valmis hüvitama pagasis olnud ravimite ja prillide maksumuse, osad aga mitte.

Seega tuleks mitme kindlustuspakkumise vahel valikut tehes kindlasti tutvuda ka välistustega, et kõik Sinu jaoks olulised riskid oleksid kaetud.

Lisaks vaata kindlustuslepingu sõlmimiseks kasulikke viiteid siit.

qbill rup 255x300

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes