06.02.2019 Kolmapäev

Algab omavalitsuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse toetusprojektide elluviimine

Riik toetab haldusreformijärgsete omavalitsuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmist. Värskelt toimunud taotlusvoor kuulutati välja eelmise aasta sügisel, kokku laekus 28 projekti, millest 14 said positiivse otsuse. Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot ja toetuste suurused jäävad vahemikku 8500 kuni 25 000 eurot.

„Meie eesmärk on muuhulgas toetada omavalitsuste maakondlikku, regionaalset ja üleriigilist koostööd,“ ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv. „Toetust sai küsida ka omavalitsusüksuse sisekontrollisüsteemi ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamiseks. Toetus võimaldab mitmetel ühinenud omavalitsustel jätkata haldusreformi käigus moodustatud uue organisatsiooni edasiarendamist.“

Maakondliku ja regionaalse koostöö analüüsimiseks ning maakondlike arendusorganisatsioonide tuleviku visioneerimiseks said toetust Harju, Lääne, Saare- ja Hiiumaa, Lääne-Viru, Põlva ja Võrumaa omavalitsusliidud või arenduskeskused.

Esiletõstmist väärivad maakondliku hariduskoostöö projektid Ida-Virumaal ja Raplamaal, sisekontrollisüsteemi kujundamine Pärnu maakonna omavalitsustes ning ühisasutuse moodustamine Viljandimaal. Samuti toetati ühinenud omavalitsuste asutuste struktuuri korrastamise projekte Järva ja Rõuge vallas ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamise projekte Valga ning Põlva vallas.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse Sihtasutuse projektijuht Lauri Jaloneni sõnul pakub Ida-Virumaa haridusklastri toimimismudeli väljatöötamine võimaluse tekitada vastastikku kasulikud koostöösidemed kõigi maakonna hariduspartnerite vahel. „Haridusklastri loomine hõlmab lasteaedadele, koolidele, kutse- ja kõrgharidusasutustele lisaks koostööd ka koolipidajatega ning ettevõtjatega. Ühine tegutsemine aitab luua haridusastmete ja maakonna omavalitsuste lõikes tervikliku hariduselu korralduse,“ lisas Jalonen.

Viljandi linnavalitsus saab toetust omavalitsuste ühisameti mudeli väljatöötamiseks koos Viljandi vallaga. Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on linnal ja vallal mitmeid kokkupuutepunkte ning üheskoos tegutsedes suudavad omavalitsused parandada teenuste kvaliteeti. „Võimalik, et ühisameti loomine toob kaasa ka rahalise kokkuhoiu, kuid peamine on ikkagi elanikele paremate teenuste pakkumine läbi teadmiste ja kogemuste ühendamise. Seepärast on mul rahastamisotsuse üle väga hea meel,“ ütles linnapea.

Rahandusministeeriumil on kavas järgmine KOV koostöö ja juhtimisvõimekuse tõstmisele suunatud avatud taotlusvoor kuulutada välja 2019. aasta jooksul. Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatud toetusmeetme „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ eelarve on kokku 3 071 488 eurot.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes