TRK 1140x140 ee gif
10.08.2016 Kolmapäev

Arve tähtsusest käibemaksu mahaarvamisel

Gerly Kask, vandeadvokaat
Gerly Kask, vandeadvokaat Advokaadibüroo HansaLaw

Arve mittenõuetekohane vormistamine võib põhjustada maksuriski, mis ei anna ettevõtjale võimalust oma kuludelt sisendkäibemaksu maha arvata.

Käibemaksuseaduse (edaspidi – KMS) § 31 lg 1 kohaselt arvatakse sisendkäibemaks maha teiselt maksukohustuslaselt kauba soetamisel või teenuse saamisel nõuetekohase arve alusel. Käibemaksuarvestuses on nõuetekohane see arve, mis vastab KMS §-s 37 sätestatud tingimustele.

Riigikohtu halduskolleegium tegi hiljuti kaks olulist lahendit asjades nr 3-3-1-59-15 ja 3-3-1-51-15, mis puudutavad mahaarvamisõiguse aluseks olevat dokumenti ja selle formaalseid puudusi. Need otsused on olulised ka mahaarvamisõiguse tõlgendamisel laiemalt.

Vaidluse all olid arve kohustuslikud andmed

Mõlemas asjas oli vaidluse põhiküsimuseks, kas sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks saab olla arve või muu dokument, millel ei ole kõiki KMS § 37 lg-s 7 loetletud andmeid – näiteks puudub müüja käibe

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes