22.04.2021 Neljapäev

Viis olulist punkti, mida tähele panna audiitorteenust hankides

Audiitorteenuseid peavad riigihankena tellima kõik avaliku sektori üksused, sh kohalikud omavalitsused, riigiasutused, riigi asutatud sihtasutused ja riigi osalusega äriühingud. Audiitorlus on detailideni reguleeritud valdkond, kus vaid heast riigihangete seaduse tundmisest võib jääda väheks. Audiitorkogu on koostöös rahandusministeeriumiga kokku pannud põhjaliku juhendi, millest siinkohal on esile tõstetud mõned punktid.
Audiitorkogu ja rahandusministeerium on kokku pannud põhjaliku juhendi.
Audiitorkogu ja rahandusministeerium on kokku pannud põhjaliku juhendi. Foto: audiitorkogu
 1. Sõnasta võimalikult täpselt riigihanke ese

Riigihanke eset kirjeldades tuleb kindlasti sõnastada:

 • millist audiitorteenust ning kui pikaks perioodiks hangitakse;
 • milliseid andmeid või millist aruannet audiitor kontrollib;
 • üksus(ed), mille aruandlust kontrollitakse.
Kui te ei tea täpselt, millise kutsetegevuse standardi kohane teenus on teile vajalik, siis ka neist on ülevaade Audiitorkogu koostatud juhendis audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks avalikus sektoris.
 1. Lähtu kvalifitseerimistingimustes vajalikkusest ja ära piira põhjendamatult

Audiitortegevus on Eestis läbipaistev ja selle kvaliteedi üle teostatakse regulaarset järelevalvet. Hankija ei pea uurima tegevuslubade koopiaid ja veenduma, ega see pole vana või kehtetu, kõik kehtivad tegevusload on leitavad audiitortegevuse registrist leheküljel www.audiitortegevus.ee. Avaliku sektori üksusele võivad audiitorteenuseid osutada vaid audiitorettevõtjad, keda esindab avaliku sektori vandeaudiitor.

Väldi põhjendamatult piiravaid tingimusi. Audiitorettevõtjale seatud tingimused peavad lähtuma tegelikust vajadusest. Viis on ilus number, kuid kas ettevõttel on tõesti vaja, et audiitorühingus oleks just nii palju vandeaudiitoreid? Kui nii on, siis oleks hea lahti kirjutada, mis on teiste audiitorite roll selles töövõtus. Siis teab pakkuja, mitme vandeaudiitori töötunde pakkumuse hinda eelarvestada. Juhendis on toodud veel näiteid tingimuste osas, mis võivad olla problemaatilised.

 1. Kontrolli audiitorettevõtja osutatava teenuse kvaliteeti

Audiitorühingute poolt osutatud teenuste kvaliteedi üle teostatakse regulaarset riiklikku kontrolli, mille tulemused on avalikustatud audiitortegevuse registris. Siin on ametlik hinnangute spikker:

 • audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele või esinesid vähemolulised puudused – ROHELINE ja KOLLANE;
 • audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused – ORANŽ;
 • audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele – PUNANE.
 1. Hankeleping peab olema kooskõlas nii audiitortegevuse seaduse kui kutsetegevuse standarditega

Üldjuhul kasutatakse audiitorteenuste puhul kestvuslepinguid. Levinuimad perioodid on 3–5 aastat, mis peaks olema optimaalne nii audiitorile, kliendile kui avalikkusele. Kohustusliku auditi teenuse puhul peab leping olema sõlmitud vähemalt kaheks aastaks. Audiitorid ei saa lepinguna sõlmida näiteks ehituslepingute või asjade ostmise lepingute järgi koostatud lepingut, sest standardid ja audiitortegevuse seadus seavad lepingutele kindlad nõuded. Hankijale on siinkohal abiks Audiitorkogu kodulehelt leitavad raamatupidamise aastaaruande auditi, ülevaatuse ja pakendiauditi näidislepingud, kuid üldjuhul edastab pakkuja hankijale lõpuks enda lepingu kavandi teenuse osutamiseks.

 1. Tutvu enne tehnilise kirjelduse koostamist Audiitorkogu koostatud juhendiga

Kuigi siin on välja toodud kõige olulisemad punktid, siis tegelikult leiab veel häid soovitusi Audiitorkogu koostatud juhendist audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks avalikus sektoris. Juhendis selgitatakse audiitorteenuste riigihanke alusdokumentides kasutatavaid mõisteid ja termineid viisil, mida nii audiitorteenuse hankija kui ka pakkuja mõistaksid ühtemoodi, ennetamaks vastuolusid audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega, sh eetikakoodeksiga.

Audiitorkogu on omavalitsuslikul põhimõttel tegutsev kutseühendus arvestusala audiitortegevuse korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning oma liikmete kutsealaste õiguste kaitsemiseks. Tegu on avalik-õigusliku juriidilise isikuga, mille liikmeteks on kõik vandeaudiitori kutsega vandeaudiitorid ja kõik tegevusloaga audiitorettevõtjad Eestis.

banner right tookuulutus

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255