27.02.2019 Kolmapäev

Maksuvõla kustutamisest

Alljärgnevalt tutvustame, mis tingimustel võib maksuhaldur kustutada maksukohustuslase maksuvõla.

Põhjendatud olukorras võib maksuhaldur maksuvõla kustutada.
Põhjendatud olukorras võib maksuhaldur maksuvõla kustutada. Foto: Pixabay

Maksuhaldur võib maksukohustuslase põhjendatud kirjalikul taotlusel kustutada tema maksuvõla, kui:

 • maksuvõla sissenõudmine on lootusetu;
 • maksuvõla sissenõudmine on ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude, sh vääramatu jõu tõttu;
 • tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Maksuvõla kustutamine on reguleeritud maksukorralduse seaduse § 114 lõikega 3 ja rahandusministri 2. mai 2002. aasta määrusega nr 61 kehtestatud„Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise korra“ §-dega 5 ja 5¹.

Maksuvõla tasumisest vabastamine on võimalik üksnes väga erandlikel juhtudel.

Maksuvõla sissenõudmise lootusetus

Maksuvõla kustutamine sissenõudmise lootusetuse alusel võib toimuda juhul, kui füüsilise isiku maksuvõla sissenõudmisel ei jää talle alles ellujäämist ja hädavajalikku toimetulekut võimaldav sissetulek. Isiku majanduslikku seisundit hinnates arvestatakse tema vara ja sissetulekut, temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ja nende sissetulekuid, tema ülalpidamisel olevate isikute arvu, eluasemele tehtavaid mõistlikke kulutusi ning muid tähendust omavaid asjaolusid.

Vara olemasolu ja/või töövõimelisus võib olla aluseks, et mitte tunnistada maksuvõla sissenõudmine lootusetuks.

Maksuvõla kustutamise taotluses tuleb selgitada, miks isik ei ole suuteline võlga tasuma  ning maksuvõla tasumise korral ennast ega ülalpeetavaid üleval pidama.

Taotlusele lisatakse järgmised selgitused ja tõendid:

 • selgitused perekonnaseisu ja ülalpeetavate kohta;
 • kuu keskmiste tulude ja kulude prognoos 12 kuu kohta (sh prognoositavad sissetulekud, regulaarsed kulutused toidule, majapidamisele, ravimitele);
 • tõendid elatusvahendite, nt toetuste, välisriigist saadava sissetuleku, elatise, üüritulu jm saamise kohta (v.a. Eestis väljamakstava pensioni ja tööandja poolt igakuiselt deklareeritava töötasu kohta);
 • pangakontode väljavõtted viimase 12 kuu kohta;
 • nimekiri omandis või valduses oleva vara (v.a avalikest registritest nähtava vara), sh abikaasade ühisvara kohta;
 • andmed laenude, liisingute ja järelmaksude kohta (sh kohustuse jääk ja tagasimakse suurus);
 • andmed varaliste õiguste kohta (sh elatisnõue, antud laenud jm);
 • tõendid tuvastatud töövõimetuse kohta.

Maksuvõla sissenõudmise ebaõiglus

Maksuvõla kustutamine sissenõudmise ebaõigluse tõttu on võimalik ka siis, kui isik on võimeline maksuvõlga tasuma, kuid see seaks isiku teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda.

Sellisteks juhtumiteks võivad olla näiteks:

 • kui rahvusvaheliselt tegutseva äriühingu puhul ei ole selge, millisel riigil on mis ulatuses maksustamise õigus ning selgus saabub alles pikema perioodi möödumisel;
 • tulumaksu tasumine tulult, mida isik pole saanud;
 • kui isik peab tasuma maksu vahetuse teel saadud varalt, mille turuhind on suur, kuid vara hävib või turuhind langeb;
 • kui isik saab tulu muu riigi rahas selles riigis asuvale pangaarvele ja raha devalveeritakse.

Isikul tuleb taotluses selgitada ja tõendada, milles seisneb maksustamisel toimunud ebaõiglus.

Taotlusele lisatakse järgmised selgitused ja tõendid:

 • asjaolud, mis seavad isiku konkreetses situatsioonis teiste maksukohustuslastega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, kui need asjaolud ei tulene seaduses teiste sarnaste maksukohustuslaste kohta sätestatust;
 • tõendid ja selgitused, mille kohaselt antud asjaolude tekkimine ei sõltunud taotleja tahtest, asjaolud ei olnud välditavad ning taotlejal polnud võimalik neid kõrvaldada;
 • kõik taotlejale teadaolevad faktid nende asjaolude kohta ning tõendid nende kinnitamiseks;
 • andmed selle kohta, et taotleja on antud asjas toiminud vastavalt kehtivatele seadustele;
 • viide muudele asjas tähtsust omavatele tõenditele, ka nendele, mida ei ole võimalik esitada, kuid mida on maksuhalduril võimalik välja nõuda või kontrollida.

Tulumaksuvõlg, mis tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses

Maksuhaldur võib maksukohustuslase põhjendatud kirjalikul taotlusel kustutada tema maksuvõla, kui tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses. Eesmärk on võimaldada kolmandast isikust pantijale vabastust maksukohustusest, kui temale kuuluv vara realiseeritakse täitemenetluses teise isiku võla katteks. Sel juhul võib oma tahte vastaselt vara kaotanud isiku maksustamine olla ebaõiglane ja sealt tekkiv võlg lootusetu.

Taotluse esitamine ja läbivaatamine

Vabas vormis eestikeelne taotlus koos tõendite ja lisamaterjalidega esitatakse lähimasse piirkondlikku teenindusbüroosse või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Maksuhaldur teeb otsuse 30 päeva jooksul taotluse saamisest alates. Juhul, kui maksuhaldur nõuab taotlusega esitatud tõenditele lisaks täiendavaid dokumente ja selgitusi, võib otsuse teha 30 päeva jooksul täiendavate dokumentide esitamisest alates.

Maksuvõla kustutamine on reguleeritud maksukorralduse seaduse § 114 lõikega 3 ja rahandusministri 2. mai 2002. aasta määrusega nr 61 kehtestatud „Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise korra“ §-dega 5 ja 5¹

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255