22.03.2016 Teisipäev

Krediidiandja tegevusloa on saanud 27 laenuandjat

Finantsinspektsioon on seni väljastanud 27 krediidiandja ja -vahendaja tegevusluba ning menetluses on veel 32 taotlust. Praeguseks loa saanud ettevõtjate tarbimislaenu portfell moodustab 80% kõigi laenuandjate portfellist.

Kilvar Kessler tõi välja, et uus tegevusluba on eelduseks ausale konkurentsile
Kilvar Kessler tõi välja, et uus tegevusluba on eelduseks ausale konkurentsile Foto: PM

"Meie andmetel on pangavälise tarbimiskrediidi turu suuruseks laenude jäägi alusel umbes 200 miljonit eurot ja need 27 tegevusluba saanud asutust haaravad enda alla ligikaudu 80% kogu turust. Seega need, kes ei soovi või ei ole saanud tarbijakrediidi andmisega jätkata, on väike osa," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm pressikonverentsil.

Finantsinspektsioonile on seni kokku esitatud 70 krediidiandja tegevusloa taotlust. Puudulike materjalide tõttu on jäetud läbi vaatamata 10 taotlust, tagasi on võetud üks. Praegu on menetluses 32 taotlust ning järelevalve viib need lõpuni seaduses ettenähtud tähtaja jooksul, vahendas BNS.

Küsimusele, kas taotluste pika menetlusaja tõttu praeguseks lubadest ilmajätmine ei moonuta turgu, vastas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler, et ettevõtetel oli üsna pikalt teada, et uus seadus jõustub ja seega võisid nad aegsasti oma taotlusi ette valmistama hakata.

Ettevõtjad, kes pärast 21. märtsi uusi laene väljastada ei plaani, ei pea tegevusluba taotlema ning neil on võimalus olemasolevad lepingud ilma tegevusloata lõpuni teenindada.

Kessler tõi välja, et uus tegevusluba on eelduseks ausale konkurentsile, laenuandjate õiguspärasele tegutsemisele ja paremale laenuvõtjate kaitsele, kus laenu ei saa inimesed, kes seda ei ole võimelised teenindama. "Samas on selge, et uus raamistik ei ole võluvits kõikide võimalike kerkivate erimeelsuste ärahoidmiseks laenuvõtjate ja -andjate suhetes,“ märkis ta.

Tegevusloa- ja järelevalvemenetluse käigus hindab finantsinspektsioon muu hulgas krediidiandja ja -vahendaja organisatsiooni ülesehitust ja rahastamismudelit, vastutusalade määramist, krediidiandja aruandlust ja selle läbipaistvust, olulist osalust omavate isikute ning juhtide sobivust ning oskusi, samuti sisereeglite asjakohasust ja piisavust, sisekontrolli süsteemide olemasolu ja toimimist ning palju muud.

Inspektsioon hakkab tegevusloa saanud ettevõtete üle tegema regulaarset riskipõhist järelevalvet, keskendudes eelkõige vastutustundliku laenamise põhimõtete seirele.

18. veebruaril 2015 riigikogus vastu võetud seaduse järgi allutati krediidiandjad ja -vahendajad finantsinspektsiooni järelevalvele. Nimetatud valdkonnas tegutsevad ettevõtted pidid oma tegevuse viima seadusega kooskõlla ning taotlema krediidiandja tegevusloa 21. märtsiks 2016. Kõik tegevusloa saanud krediidiandjad lisatakse finantsinspektsiooni veebilehel asuvasse turuosaliste registrisse.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes