gif Company 930x140 ee

 

13.12.2016 Teisipäev

Inspektsioon hoiatab tegevusloata investeerimisettevõtete eest

Finantsinspektsioon hoiatab ettevõtete eest, kes ilma vajaliku tegevusloata pakuvad investeerimisteenuseid, lubades muude investeerimisvõimalustega võrreldes suuremat ja kiiremat tulu.

Niinimetatud soodsate investeerimisskeemide korral pakutakse võimalust paigutada oma raha väärtpaberitesse, vääriskividesse, virtuaalsesse vääringusse, veinidesse ja mujale, kirjutab finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee.

Üldjuhul kaasneb nende pakutavatesse instrumentidesse investeerimisega väga kõrge risk.

Nii e-kirja, esitluste kui telefoni teel pakutavate ja tutvustatavate investeerimisskeemide usutavamaks muutmiseks on „investeerimisühingud“ loonud üsna sisukad ja korrektsed kodulehed. „Investeerimisühingu“ tutvustamine ei põhine enam üksnes telefonikõnel, vaid potentsiaalsel ohvril on võimalik külastada ka nende kodulehte ja hankida sealt täiendavat teavet.

Lisaks kasutatakse skeemide usutavuse suurendamiseks registreeritud ja tegevusluba omavate investeerimisühingute (äri)nimedega indentseid või äravahetamiseni sarnaseid (äri)nimesid. Sellest tulenevalt ei pruugi pelgalt investeerimisühingu (äri)nime kontroll riigi finantsjärelevalve asutuse veebilehelt anda isikule täit kindlust, et tegemist on tõepoolest järelevalve alla kuuluva investeerimisühinguga.

Seetõttu tuleks lisaks kontrollida ja võrrelda finantsjärelevalveasutuse veebilehel ja „investeerimisühingu“ kodulehel (või ka e-kirjades) avaldatud registreeringute või tegevuslubade numbreid, kontaktandmeid (eelkõige telefoninumbreid ja e-posti aadresse), asukoha aadresse, kodulehe aadresse jne. Juhul kui väidetava investeerimisühingu andmed erinevad finantsjärelevalve asutuse veebilehel avaldatust, võib olla tegemist pettusega.

Samuti juhib finantsinspektsioon tähelepanu, et virtuaalsete vääringute valdkond on paljuski reguleerimata ning selliste vääringutega seotud instrumentide üle finantsjärelevalve asutused järelevalvet ei teosta.

Tegemist on enamasti digitaalse rahaga, mille on välja andnud ja mida tavaliselt ka kontrollib mõni IT-arendaja ning kõik riskid on jäetud selle teenuse tarbija kanda. Seda digitaalset raha kasutab ja aktsepteerib teatud virtuaalne kogukond ning väljaspool seda kogukonda võib sellel rahal muu väärtus üldse puududa.

Peamised kaasnevad riskid on järgmised:

  • digitaalsest rahast võib ilma jääda platvormi korraldaja või vahendaja tõttu;
  • raha võidakse digitaalsest rahakotist ära varastada;
  • digitaalset raha maksevahendina kasutades olete kaitseta;
  • digitaalse rahaga tehingute tegemise võimalust võidakse ära kasutada kuritegelikel eesmärkidel, sh rahapesuks;
  • digitaalse raha väärtus võib kiiresti muutuda ja isegi nulliks kahaneda.

Eestis investeerimisteenuseid pakkuvad firmad peavad olema registreeritud, nende üle teostab järelevalvet finantsinspektsioon.

Kui investeerimisteenuseid pakkuva äriühingu asukohaks on mõni muu Euroopa riik, tuleks teiste riikide finantsjärelevalve asutuste veebilehtedelt kontrollida, kas investeerimisteenuseid pakkuv äriühing on antud riigis registreeritud, või edastada vastava riigi finantsjärelevalvele selle kohta kirjalik järelepärimine.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes