20.02.2013 Kolmapäev

Isapuhkus ja lapsepuhkus - uut puhkusetasu hüvitamises

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Maria Pihl veebMaria Pihl,
tööarengu osakonna peaspetsialist,
Sotsiaalministeerium

1. jaanuaril jõustusid töölepingu seaduse (TLS) sätted, mis muutsid isapuhkuse tasuliseks ning tõstsid lapsepuhkuse tasu. Isapuhkuse kasutajale tuleb maksta puhkusetasu isa keskmise töötasu alusel ning lapsepuhkuse kasutamisel tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Isapuhkuse tasu hüvitamine ning lapsepuhkuse tasu arvutamine ja hüvitamine on reguleeritud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009. a määruses nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord“ (edaspidi  – määrus).

Isapuhkuse regulatsioon ja kasutamine

TLS-i § 60 esimese lause kohaselt on isal õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkust võib kasutada järjest või osade kaupa pere vajaduste kohaselt, ühe või mitme tööandja juures.

Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal isapuhkuse kasutamise avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate isapuhkuse päevade arv. Määruse § 4 lõike 4 alusel hüvitab Sotsiaalkindlustusamet tööandjale puhkusetasu riigieelarvest kümne tööpäeva ulatuses kümne tööpäeva jooksul arvates puudusteta täidetud andmiku Sotsiaalkindlustusametisse saabumise päevast.

Alates 01.01.2013 jõustus TLS-i § 60 teine lause, mille järgi tasutakse isapuhkuse eest isa keskmise töötasu järgi, kuid mitte rohkem kui kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk, andmete alusel, mis Statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta. Ka 2008. aastal maksti isapuhkuse tasu keskmise töötasu alusel, kuid majanduslanguse tõttu perioodil 01.01.2009 kuni 31.12.2012 puhkusepäevi tööandjale riigieelarvest ei hüvitatud.

Maria Pihl,
tööarengu osakonna peaspetsialist,
Sotsiaalministeerium


Artikli täisversiooniga ja puhkusetasu arvutamise näidetega saab tutvuda majandusajakirja Raamatupidamisuudised veebruarinumbris. Ajakirja saab tellida siit: www.rup.ee/tellimine

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.