Tanklakett Statoil peab põhiseadusevastaseks Tallinna alkoholi jaemüügi ja reklaami kitsenduste määruse punkti, mis keelab tanklates kanget alkoholi müüa, ning pöördus põhiseaduslikkuse järelevalve taotlusega riigikohtu poole - ühtlasi soovib määruse selle punkti jõustumist riigikohtu otsuseni peatada.
Justiitsministeeriumi hinnangul tagab kehtiv õigus vee-ettevõtja kliendile piisava võimaluse kaitsta kohtus oma õigusi seoses temalt nõutava veeteenuse hinnaga ja seega on kehtiv õigus selles osas põhiseadusega nõutud tasemel.

Suur osa töölepingutest lõppeb ühe lepingupoole ülesütlemisavalduse alusel. Töölepingu korralisel ülesütlemisel töötaja poolt ei esine reeglina probleeme. Samas töölepingu erakorralisel ülesütlemisel on vaidluse tekkimise tõenäosus suurem. Üheks peamiseks vaidluse põhjustajaks on töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg-s 2 sätestatud töötaja õigus tööleping erakorraliselt üles öelda viitega tööandjapoolsele kohustuse olulisele rikkumisele.

Suur osa töölepingutest lõppeb ühe lepingupoole ülesütlemisavalduse alusel. Töölepingu korralisel ülesütlemisel töötaja poolt ei esine reeglina probleeme. Samas töölepingu erakorralisel ülesütlemisel on vaidluse tekkimise tõenäosus suurem. Üheks peamiseks vaidluse põhjustajaks on töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg-s 2 sätestatud töötaja õigus tööleping erakorraliselt üles öelda viitega tööandjapoolsele kohustuse olulisele rikkumisele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes