gif Company 930x140 ee

 

Uut seadusandluses
Riigikogu muutis 9. mail väärteomenetluse seadustikku, luues kergemate väärtegude jaoks lühimenetluse.
Riigikogu õiguskomisjon arutas lühimenetluse loomist ja otsustas saata vastava eelnõu teisele lugemisele.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti 22. jaanuaril menetlusse kaks eelnõu.
Õiguskantsler Ülle Madise märgib riigikohtule esitatud arvamuses, et väärteomenetluse seadustiku üks säte on osaliselt vastuolus põhiseadusega, kuna ei võimalda mõnedel hoiatustrahvi saanud isikutel otsust kohtus vaidlustada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes