TRK 1140x140 ee gif
Advokaadibüroo COBALT maksupartner Egon Talur näeb tankistivabrikutega võitlemise plaanis maailmavaatelist küsimust selle kohta, kui palju soovime meid ümbritsevat reguleerida. Majandusaasta aruannete kunstlikult tähtsaks tegemisega saab tema meelest ka laps koos pesuveega välja visatud.
Justiitsminister Urmas Reinsalu saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega pikeneks kohtu lahendiga tunnustatud nõuete aegumise tähtaega 10-lt aastalt 25-le aastale, mis on tekkinud kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi rahuldamisel või õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamisest. Sellega parandatakse oluliselt võlausaldaja õiguslikku positsiooni ning väheneb tõenäosus, et võlgnik vabaneb kohustuste täitmisest aegumise tõttu.
Justiitsminister Urmas Reinsalu soovib piirata süstemaatilist maksejõuetuse põhjustamist ja tankistide kasutamist ettevõtete juhtimisele täiendavate piirangute seadmisega ning maksejõuetusinstituudi loomisega.

Kui teine lepingupool jätab oma rahalised kohustused täitmata ning esinevad kahtlused võlgniku maksevõimes, leiavad võlausaldajad end valiku ees, kas esitada kohtule võlgniku vastu hagiavaldus või pankrotiavaldus. Tundub ju põhjendamatu pöörduda hagiga kohtusse olukorras, kus võlgnikul ei ole niikuinii piisavalt vara, mille arvel oma kohustusi võlausaldaja ees täita ning ees terendab võlgniku pankrot.

Kehtiv seadus näeb ette võimaluse nõuda võlgu jäänud isikult sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot, ilma kulude kandmist eraldi tõendamata.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes