Esmaspäev, 06 Veebruar 2017 10:24

Avameelselt üürilepingutest

Äripindade pidev arendamine ja ehitus annab ettevõtjatele suure valikuvõimaluse, kuhu ja millistel tingimustel oma tegevuskoht sisse seada. Osa analüütikutest on juba väljendanud arvamust, et konkurents kinnisvaraäris on muutumas ülitihedaks. Niisiis ei tohiks ettevõtja kui üürnik äripinna valikul unustada, et nii palju kui on üürileandjaid on ka erinevaid üürilepinguid.

Esmaspäev, 06 Veebruar 2017 09:19

Avameelselt üürilepingutest

Äripindade pidev arendamine ja ehitus annab ettevõtjatele suure valikuvõimaluse, kuhu ja millistel tingimustel oma tegevuskoht sisse seada. Osa analüütikutest on juba väljendanud arvamust, et konkurents kinnisvaraäris on muutumas ülitihedaks. Niisiis ei tohiks ettevõtja kui üürnik äripinna valikul unustada, et nii palju kui on üürileandjaid on ka erinevaid üürilepinguid.

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: "VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel jääb p.2.9. tasutud ettemaks Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa)." Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult: