Eesti Töötukassa on kokku pannud ülevaate sellest, kuidas kajastuvad tuludeklaratsioonil Töötukassa poolt makstavad hüvitised.

Järgnevasse tabelisse on Maksu- ja Tolliamet koondanud olulisemad muudatused 2013. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2012. aastaga.

Kolmapäev, 05 Veebruar 2014 09:01

Abiks 2013. aasta tulude deklareerijale

Maksu- ja Tolliamet on avanud teemaveebi „Abiks tulu deklareerijale”.

E-maksuametis on kolmapäevast kuni reedeni võimalik tutvuda eeltäidetud deklaratsiooniga, mille alusel saavad inimesed vajadusel täpsustada andmeid.

Kas saadud hooldajatoetuse (puudega inimese hooldajatoetus) peab deklareerima üksikisiku tuludeklaratsioonis? Kus täpsemalt?

Vastab MTA spetsialist Reet: