Maksu- ja Tolliamet (MTA) soovib uuendada infosüsteemi, millega hallatakse füüsiliste isikute tuludeklaratsioone, projekti eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 667 000 eurot.

Möödunud, 2013. aasta kohta esitati Maksu- ja Tolliametile 553 536 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mis on 2012. aastaga võrreldes 1,6% vähem. Võrreldes eelneva aastaga kasvas oluliselt välistulude deklareerimine, mis moodustas 151,2 miljonit eurot ehk 32% enam kui 2012. aastal.

Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse aprillikuus valminud uuringu kohasel kasutab valdav osa elanikest tagasi saadud tulumaksu igapäevasteks kulutusteks ega plaani seda säästa.

Maksu- ja Tolliameti poolt Soovitusindeksi veebikeskkonnas aprillikuus läbi viidud kliendiküsitluse tulemuste kohaselt oli 95% küsitletutest elektroonilise tulude deklareerimisega rahul, soovitusindeks oli 83%.

2013. aasta kohta esitas tuludeklaratsiooni 629 458 maksumaksjat, mis on 8 533 võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Elektroonselt esitati 95,4% kõigist tuludeklaratsioonidest, mis on 0,4% rohkem kui eelmisel aastal.