Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juristid tegid tööandjatele ülevaate, kuidas tuleb vormistada töötaja töötasu vähendamise või töötasu säilitamise otsus, et saada hüvitist töötukassalt. Samuti valmistas koda ette kaks tasuta näidist, mida saab kasutada töötajatele töötasu vähendamise kavatsusest või keskmise töötasu säilitamisest teatamisel. Näidiseid näeb siit.

Viimasel ajal tunnevad tööandjad huvi selle vastu, kas majanduskriisi ajal on võimalik töötajate töötasu ühepoolselt vähendada.

Esmaspäev, 07 Jaanuar 2019 12:05

Leppetrahvi seaduslikkusest

Tööandja pakub mulle seoses töötasu alammäära tõusuga 1. jaanuarist allkirjastamiseks töölepingu lisa, kus on teise tingimusena kirjas, et ta sõlmib minuga leppetrahvi kokkuleppe töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest kuni 10 000 eurot. Tööandja väidab, et kui ma alla ei kirjuta, siis saan ma ikka 500 eurot töötasu, mitte 540 eurot kuus. Kas ma pean sellise ettepanekuga nõus olema ja kuidas sellises olukorras käituda?

Neljapäev, 29 September 2016 16:25

Töötasu vähendamine erijuhtudel

Töösuhetes on tööandja põhikohustus kindlustada töötaja tööga ning maksta töötasu, ühepoolselt tööandja töötasu suurust muuta ei või, kuid juhul kui töötaja tööd ei tee, ei ole tööandja kohustatud ka töötasu maksma.

Teisipäev, 24 November 2015 09:06

Töötasu vähendamine erijuhtudel

Tööandjal puudub õigus saata ühepoolse otsusega töötajaid tasustamata puhkusele või vähendada töötasu pikemaks perioodiks kui kolm kuud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes