Eesti majandusel läheb hetkel hästi, ettevõtted kasvavad, kuid töökäsi on nii mõneski sektoris puudu. Näiteks IT-s ja ehituses jääb siinsetest töötajatest selgelt väheks ning nii peavad ettevõtjad vaatama piiri taha. Kahjuks jäävad aga paljudel juhtudel töösuhted korrektselt fikseerimata ning töötajad vajalikes ametiasutustes registreerimata. Ebaseadusliku tööjõu kasutamine tekitab läbi laekumata maksutulu kahju riigile, jätab töötajad ilma sotsiaalsetest garantiidest ning murendab firmadevahelist ausat konkurentsi. Lisaks võib see ettevõtjale kaasa tuua trahvi, rahvusvahelise uurimise ning ka töötaja tagasisaatmise.

Alates 1. jaanuarist 2017 viiakse Saksamaal sisse riiki lähetatud töötajate elektroonilise registreerimise süsteem. Töötajate lähetamise registreerimata jätmine toob edaspidi kaasa kuni 30 000-eurose trahvi.

Maksu- ja Tolliameti, haigekassa ja töötukassa kinnitusel vähendab alates 1. juulist rakenduv töötamise register tööandjate halduskoormust. Töötamine tuleb juulist registreerida vaid e-maksuametis ning ära jääb dubleeriv tegevus andmete esitamisel, kogumisel ja töötlemisel.

Teisipäev, 27 Mai 2014 16:45

Maksuhalduri koolitused juunis 2014

Avatud on registreerimine juunis toimuvatele Maksu- ja Tolliameti (MTA) koolitustele.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamisega seotud infot koondav register, kus isik tuleb registreerida enne tööle asumist. Maksu- ja Tolliamet selgitab, kellele ja milleks seda vaja on.