Uut seadusandluses

Peatselt riigikogusse jõudvate seadusemuudatustega pannakse paika töötingimused, mis peavad töötajale enne tööle asumist teada olema. Alates 1. augustist tuleb esitada töötajale tema töötingimuste kohta veidi rohkemat infot kui seni.

Valitsus kiitis eile heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis annab tööalase tegevusega teatavaks saadud rikkumisest teavitajale kaitse tööl diskrimineerimise eest.

Justiitsministeerium tegeleb seaduseelnõu väljatöötamisega, mille eesmärgiks on anda kaitse tööalastest rikkumistest teavitajatele. Seaduse väljatöötamiskavatsus (VTK) põhineb Euroopa Liidu rikkumisest teavitajate kaitse direktiivil, mis võeti vastu 2019. aastal ning mis tuleb Eesti õigusesse üle võtta järgmise aasta lõpuks.