Majandus ja äri

Statistikaamet pikendab sunniraha kohaldamise kuni 1. augustini ning kodukülastuste peatamise aega septembrini. Tulles vastu andmeesitajatele, pikendab amet  sunniraha kohaldamise peatamise aega ja isiku-uuringutega seotud andmeid kogutakse telefoni või veebiküsimustike kaudu, edastas amet.

Teisipäev, 17 Märts 2020 11:54

Statistikaamet peatab sunniraha kohaldamise

Statistikaamet võtab arvesse, et andmeesitajatel võib puududa võimalus tähtaegselt andmeid esitada ja peatab sunniraha kohaldamise minimaalselt kuni riikliku eriolukorra lõpuni.

Paneme omalt poolt andmeesitajatele südamele, et just nende andmed aitavad meil hinnata ka praeguse kriisi tegelikku mõju. Ühtlasi palume kõigil korrastada enda andmed rahvastikuregistris, kuna vaid korrektne info aitab saada õige pildi Eesti olukorrast ja selle põhjal saame ka tulevikuplaane teha. Tänases eriolukorras on korrektsed andmed väga olulised ka kodanikega kontakti võtmiseks ja edasiste arengute planeerimiseks,“ kommenteeris statistikaameti peadirektor Mart Mägi.

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot ning selleks kogutakse andmeid ettevõtetelt, andmekogudest ja üksikisikutelt. Sellest aastast on andmekogud kasutusel ligi poolte küsimustike puhul, aga osa andmeid tuleb sellegipoolest koguda ka ettevõtetelt ja asutustelt, sest statistika tegemiseks on vaja ka infot, mida andmekogudes ei ole.

Riikliku statistika seaduse järgi on andmete esitamine kohustuslik, sest ühiskonna protsesse kajastavat statistikat on vaja nii riigi juhtimiseks kui ka ettevõtte arengukava koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Usaldusväärset statistikat saab teha vaid kvaliteetsete andmete põhjal ja seetõttu on andmeid esitaval ettevõttel statistika valmimises oluline roll. Andmete esitamise kohta leiab täpsema info statistikaameti kodulehelt.

Neljapäev, 01 September 2016 11:41

E-sigaretimüüja sai ravimiameti üle kohtuvõidu

Asja taas arutanud esimese astme kohus andis vaidluses ravimiametiga õiguse kaubamärgi Skysmoke all tegutsevale e-sigaretimüüjale Elgery. Otsuse järgi peab ravimiamet firmale tagasi maksma 25 000 eurot õigusvastaselt määratud sunniraha.

Statistikaamet otsustab ettevõtte EKOMAR-aruande esitamata jätjatele 300-eurose sunniraha rakendamise pärast seda, kui on 6. juulil kohtunud ettevõtjatega.

1. juulil on statistikaameti küsimustiku „Ettevõtte kompleksne majandusaasta aruanne“ (EKOMAR) esitamise tähtaeg. Kuna varasemate aastate kogemus näitab, et tähtajaks esitab selle vaid 30% ettevõtetest, sunnib see statistikaametit alates tänavu suvest andmete esitamata jätjate suhtes sunniraha rakendama ja alustama haldusmenetlust sunniraha väljanõudmiseks.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes